Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΟΛΟΚΑΎΤΩΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1917-87 ΚΑΙ Ο ΘΡΊΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

Έργα και ημέρες του κομμουνιστικού κόμματος σοβιετικής ένωσης. Διωγμοί, σφαγές, βιασμοί, μαρτύρια, πνιγμοί, Επισκόπων, Ιερέων Διακόνων, Μοναχών και Μοναζουσών, αντρών, γυναικών και παιδιών ακόμη που ομολογούσαν την πίστη τους στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. 

Τελικώς οι πατερούληδες των εργατών, Λένιν, Στάλιν, Τρότσκι, Ζηνόβιεφ, Καμένεφ, πέθαναν, έγιναν σκόνη και σκουλήκια, αλλά η ένδοξη και Μαρτυρική Ορθοδοξία έλαμψε και πάλι και οι Ρώσοι βρίσκουν και πάλι τον πολύτιμο μαργαρίτη που 70 χρόνια κομμουνιστικών διωγμών δεν κατάφεραν να τον βγάλουν από την ρωσική ψυχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες