Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ἡ ἀντίθεσή μας σὲ ὅ,τι προάγει τὸν ψυχοσωματικὸ ἐκφυλισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς πατρίδας μας, εἶναι μέρος τῆς χριστιανικῆς μας μαρτυρίας.

Ἀνακοίνωση ἀγρυπνίας γιὰ τὴν «ὁμοφυλόφιλη ὑπερηφάνεια».

Οἱ «νονοὶ» τῆς ἱστορίας καὶ τὰ παράνομα διευθυντήρια τῆς «νέας ἐποχῆς» ἔχουν ἀποφασίσει τὴν ἀποδόμηση τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου εἴδους ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος θὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐπερχόμενη καταστροφή, ὄχι μόνο τῶν φωτεινῶν σημείων τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος στὶς κοινωνίες ποὺ αὐτὰ ἔγιναν δεκτά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὑγιῶν ἐκφράσεων τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ, τόσο παθητικὰ καὶ ἀδιάφορα σὰν νὰ βλέπει μία ἀνόητη πρωϊνὴ ἐκπομπή. 

Κύριος μοχλὸς αὐτῆς τῆς ἀποδόμησης εἶναι ἡ πρωτοφανὴς προβολὴ καὶ ἡ βίαιη ἐπιβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως καὶ ἡ ἀναιδὴς ἐπίδειξή της καὶ μέσῳ τῶν φεστιβὰλ τῆς ὁμοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας. Ἡ βιομηχανικὴ ὑπερπαραγωγὴ τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ προτύπου, μασκαρεμένη μάλιστα μὲ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ προοδευτισμοῦ, εἶναι ἕνας μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὰ πρόσωπα ἰδίως τῶν νέων ἀνθρώπων, ποὺ ἀναζητοῦν νὰ σχηματίσουν τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματική τους ταυτότητα.

Αὐτὴ ἡ ἐπιδέξια καὶ τόσο προσεκτική, πειστικὴ καὶ σταθερὴ προπαγάνδα μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὸ σύνολο τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς ζωῆς ἐκείνων ποὺ θὰ γίνουν παθητικοὶ ἀποδέκτες της. Ἡ ἀντίθεσή μας σὲ ὅ,τι προάγει τὸν ψυχοσωματικὸ ἐκφυλισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς πατρίδας μας, εἶναι μέρος τῆς χριστιανικῆς μας μαρτυρίας, ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη μας γιὰ κάθε ἄνθρωπο ποὺ μετανοεῖ καὶ ἀγωνίζεται ἐνάντια σὲ αὐτὸ τὸ πάθος, ὅπως ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε ἐνάντια σὲ ἄλλα. Σκύβουμε μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον στὸ πρόσωπό του, ὅπως σκύβουμε καὶ στὴν καρδιά μας, ἀλλὰ εἴμαστε προσευχητικὰ καὶ ὁμολογιακὰ ἀντίθετοι στὴν ξενόφερτη παρὰ φύσιν «ὑπερηφάνεια», στὴν χειραγώγηση τῆς κοινωνίας καὶ στὴν ἐπιχειρούμενη πνευματικὴ καὶ βιολογικὴ γενοκτονία.
 
Γι’ αὐτὸ σᾶς καλοῦμε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Πλάκα, τὴν Παρασκευὴ 10 Ἰουνίου στὶς 8.00 τὸ βράδυ, νὰ ἀγρυπνήσουμε μαζὶ στὸν ναό μας ἢ ὅποιος ἀδυνατεῖ στὸ σπίτι του, καὶ νὰ ἑνώσουμε τὶς προσευχές μας ζητώντας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ τὸν ἀναγκαῖο ἱλασμὸ καὶ τὴν πολύτροπη φανέρωση τοῦ ἀπείρου ἐλέους Του. 
 
Ὁ ἐφημέριος, π. Ἰωάννης Δρογγίτης
……………
……………
Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής το 12ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας Athens Pride
avgi.gr
 
Τις εκδηλώσεις για το 12ο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας (Athens Pride) στηρίζει και φέτος η Περιφέρεια Αττικής, δηλώνοντας πιστή στις δεσμεύσεις της για πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
 
Η διοργάνωση του Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, η οποία, όπως επισημαίνει, στηρίζει πολλαπλά την πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις.
 
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, προχωρά μεταξύ άλλων σε:
 
Χρωματισμό των διαβάσεων της πλατείας Κλαυθμώνος και της κεντρικής διάβασης του Συντάγματος στα χρώματα του Athens Pride.
 
Παραχώρηση του Πεδίου του Άρεως στις 5/6 για το πικ νικ των εθελοντών των οργανώσεων και για την ποδηλατοδρομία τους.
 
Φιλοξενία του επίσημου σποτ στο site της Περιφέρειας, έως την ολοκλήρωση του Athens Pride.
 
Η Περιφέρεια υπενθυμίζει ότι αποτελεί υποχρέωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν ενεργά στην καταπολέμηση αυτών των κατηγοριών διακρίσεων, όπως αποτυπώθηκε στο Ψήφισμα 380/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης), με τίτλο «Διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ανθρώπων: μια υποχρέωση των πόλεων και Περιφερειών της Ευρώπης» (26.3.2015). Στο πλαίσιο αυτό, η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών (που εγκρίθηκε στις 26.5.2016 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής) προβλέπει, μεταξύ άλλων:
 
«Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τις/τους πολίτες απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση, ιδίως λόγω φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».
 
Αναφορικά με το σποτ του Φεστιβάλ, για το οποίο δεν εγκρίθηκε η δωρεάν προβολή του ως κοινωνικού μηνύματος, κατά τη σχετική κρίση του Ε.Σ.Ρ., η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου δήλωσε:
 
«Κάθε απόφαση που αποκλείει την αποδοχή των συμπολιτών μας, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, είναι μια απόφαση αντίθετη στην αρχή της ισότητας. Το Athens Pride είναι ένα φεστιβάλ που δεν περιορίζεται σε μία πορεία, όπως νομίζουν πολλοί, αλλά σε ένα σύνολο εκδηλώσεων, στις οποίες όλες και όλοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα, για τις εξελίξεις στην νομοθεσία και την επιστήμη, για τις διεκδικήσεις των ΛΟΑΤΚΙ κινημάτων και για την άρση των ανισοτήτων. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τις δράσεις αυτές, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρέπει να επιλυθούν με διάλογο, μακριά από λογικές αποκλεισμών εκείνες οι διαφωνίες που κρατούν ένα μέρος της τρανς κοινότητας μακριά από τη φετινή διοργάνωση της Αθήνας».
 
To Athens Pride θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος το Σάββατο 11 Ιουνίου, με κεντρικό σύνθημα για φέτος «ΓΥΝΑΙΚΑ δε γεννιέσαι ΓΙΝΕΣΑΙ / ΑΝΔΡΑΣ δε γεννιέσαι ΓΙΝΕΣΑΙ»
 
Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες