Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Ο οικουμενιστής Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Κρήτη για την Μεγάλη Σύνοδο.

Έφτασε στην Κρήτη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος. Ο λόγος του είχε αναφορές προς εκείνους που δεν θα παρευρεθούν. Ακούστε τον. Πολλοί σοβαροί αναμένουν τις αποφάσεις της συνόδου για να καθορίσουν και την στάση τους. Ελπίζουμε να είναι δεκτικοί της χάριτος ώστε να απομακρυνθούν από την οικουμενιστική κίνηση και τις εκκλησίες που την υπηρετούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες