Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Buddhist Monk Died for 3 Days and Came Back, (After Life Experience).

Μία συγκλονιστική μαρτυρία από κάποιον βουδιστή Μοναχό ο οποίος πέθανε και μετά από τρεις ημέρες, επέστρεψε στην ζωή την ώρα που τον είχαν στο φέρετρο και τον πήγαιναν για καύση!

Συνάντησε στην κόλαση τον ίδιο τον Βούδα και έναν διάσημο Μοναχό ο οποίος ήταν ξακουστός δάσκαλος της θρησκείας αυτής! Δείτε τί του ειπε ο ίδιος ''βασιλιάς της κόλασης'', όπως του συστήθηκε ο διάβολος, για όποιον δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες