Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Είναι επικίνδυνο να διδάσκει ένας που δεν έχει προχωρήσει στην πράξη της αρετής.

 
http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82/14%20%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A3%CE%BA%CE%AE%CF%84%CE%B7/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE1.jpg
 
Οσίας μητρός  ημών Συγκλητικής.

«Είναι επικίνδυνο να διδάσκει ένας που δεν έχει προχωρήσει στην πράξη της αρετής.
 
Όπως δηλαδή καθώς κάποιος έχει σπίτι ετοιμόρροπο και δεχθεί σ’ αυτό φιλοξενούμενους, θα τους κάνει κακό με την πτώση των τοίχων, έτσι και εκείνοι οι οποίοι δεν κατάρτισαν πρώτα τους εαυτούς τους, θα προξενήσουν την απώλεια σε όσους προσέρχονται σε αυτούς.

Γιατί με τα λόγια βέβαια τους προσκάλεσαν στο δρόμο της σωτηρίας, με την κακή τους όμως συμπεριφορά θα βλάψουν τελικά τους αγωνιστές»

Πηγή: proskynitis.blogspot.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Πόσοι θλιβεροί διδάσκαλοι κυκλοφορούν σήμερα ανάμεσα μας. Πόσοι με την άσχημη ή επιθετική συμπεριφορά τους, οδηγούν μακριά από τον Κύριο Χριστό μας τον απλό πιστό που αναζητεί ένα στήριγμα για να μην χαθεί. 
 
Ακατάλληλοι άνθρωποι, ακόμη και Επίσκοποι, με τις ψευτοακριβολογίες τους και τους φαρισαϊκούς νομικισμούς τους, τους ανώφελους και μάταιους, πνίγουν την ψυχή του Χριστιανού που ψάχνει τον Ιησού Χριστό. 
 
Το χειρότερο αποτέλεσμα ίσως της τεχνολογίας, είναι πως ο κάθε φανατισμένος, αδαής και αγενής, πιάνει έναν υπολογιστή και κάνει ''ιεραποστολή'' που δολοφονεί ψυχές... 
 
Ιεραποστολή για τον διάβολο δηλαδή εν ονόματι της ομολογίας, της πίστης ή ό, τι άλλο φαντάζεται καθείς εξ αυτών των αυτόκλητων φωστήρων του τίποτα. Προσοχή λοιπόν...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες