Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Η Νεομάρτυς Αλεξάνδρα Διάκοβα

 
 
Η δόκιμη Μοναχή Αλεξάνδρα Διακόβα λόγω της πίστης της στην Ορθοδοξία, συνελήφθη το 1931 και καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα για 3 χρόνια. Το 1934 επέστρεψε στο χωριό της όπου εργάστηκε ως φύλακας. Το 1938 φυλακίστηκε ξανά στην φυλακή Τανγκάσκαια της Μόσχας όπου και εκτελέστηκε κατηγορούμενη ως ''εχθρός του λαού''... 
 
Η Ρωσική Εκκλησία την έχει κατατάξει στο αγιολόγιο της (1 Μαρτίου).

Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες