Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ περίπτωση τοῦ Φλουεράς.

Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος.
 
Ἰωάννης Ἰανωλίντε

Στήν Γκέρλα μαθεύτηκε ὅτι οἱ φοιτητές ἀναμορφώθηκαν, ὁπότε ὅλος ὁ κόσμος ἔτρεχε μακριά ἀπ᾿ αὐτούς. Παρόλα αὐτά ἡ “ἀναμόρφωση” συνέχισε τό ἔργο της. Ἄρχισαν κατόπιν νά βασανίζονται γιά ν᾿ ἀναμορφωθοῦν καί οἱ ἐργάτες.
 
Ἕνας ἀπ᾿ ἐκείνους πού εἶχαν θανατωθεῖ μέ δεινά βασανιστήρια ἦταν κι ὁ ἱδρυτής τοῦ σοσιαλισμοῦ στήν Ρουμανία, ὁ Φλουεράς. Ἦταν ἕνας ἡλικιωμένος καί φρόνιμος ἄνθρωπος, πού εἶχε διαδώσει περίτρανα παντοῦ στήν Ρουμανία τό κομμουνιστικό τερατούργημα.
 
Πολλοί ὑπέρμαχοι τοῦ σοσιαλισμοῦ φυλακίσθηκαν καί πολλοί πέθαναν στίς φυλακές, ἀλλά τό τραγικώτερο τέλος εἶχε αὐτός ὁ Φλουερᾶς, ἄνθρωπος ἁπλός καί πιστός, ὁ ὁποῖος δέν γνώρισε τόν μαρξισμό παρά στήν “ἀναμόρφωση”.
 
Ἀπέθανε σάν θῦμα τῆς ἰδεολογίας, τήν ὁποία εἶχε γνωρίσει σχετικά, ἀλλά τήν ὑπερασπιζόταν ὁλοκληρωτικά.
 
Ἕνας γνωστός του, ὁ Δημήτριος Μπορδεïάνου, ὁ ὁποῖος τόν συνάντησε στίς φυλακές τῆς Γκέρλας, ἔλεγε: «Τόν θαῦμαζα τόν Φλουεράς διότι, ἐνῶ ἦταν ἄθεος, εἶχε ἐπιστρέψει στήν ὀρθή πίστη, γονατίζοντας μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἔνοιωθα τόσο κοντά μου, σάν νά ἦταν δίπλα μου ὁ πατέρας μου, μά ἄσπρα γένεια.

Γονατισμένος καί μέ τά χέρια σταυρωμένα ἔλεγε τήν προσευχή, μέ φλογερή καρδιά, πλημμυρισμένη ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ψιθύρισα νά εἶναι ἐπιφυλακτικός, διότι ὑπάρχουν πολλοί προδότες. Μοῦ ἀπάντησε ὅτι δέν φοβᾶται καί τότε τόν ἄφησα στήν ἡσυχία του.
 
Καί τώρα ἔρχεται στά αὐτιά μου αὐτό πού συχνά μοῦ ἔλεγε: «Παιδί μου, ὅλα εἶναι ψέμματα. Κοίτα νά μήν χάσεις τόν Θεό, διότι τότε ἔχασες τό πᾶν! Μόνο ὁ Θεός ξέρει ἀκριβῶς ποιός δολοφόνησε τόν Φλουεράς, γιά τήν ἐνοχή του ὅτι προσευχόταν στόν Θεό νά τοῦ συγχωρέσει τήν ἀπιστία καί τίς ἁμαρτίες του.
 
Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες