Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Απόφαση κατάργησης του αβάτου στο Άγιον Όρος;


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στην τελευταία συνεδρίασή του στο Πουσάν της Νοτίου Κορέας, αποφάσισε την κατάργηση του άβατου του Αγίου Όρους!

Την είδηση δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», που αναφέρει ότι αποφασίσθηκαν επίσης «διοργανώσεις πορειών προς όλα τα θρησκευτικά κέντρα του πλανήτου, ιδιαιτέραν αναφοράν εις το Άγιον Όρος, εις την Πάτμον και την Ρόδον, ανακήρυξις ιερών βουνών, ελευθερία εις όλας τας χώρας των θρησκευτικών πεποιθήσεων και ανέγερσις ναών, διοργάνωσις ειδικών χώρων εις τας Ι. Μονάς διά την πραγματοποίησιν Συνεδρίων, κατάργησις της Ι. Παραδόσεως».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, υπεγράφησαν 16 Συμφωνίες των Χριστιανικών «Εκκλησιών» και 16 άλλες, μετά των άλλων θρησκειών.

Τρεις από τις Συμφωνίες των Χριστιανικών «Εκκλησιών» αφορούν και το Άγιον Όρος:

7η Συμφωνία:
Αλλαγή διαρρυθμίσεως εις Ιεράς Μονάς και διοργάνωση Συνεδρίων εντός αυτών όπως ήδη γίνεται διά ποίηση (εκφώνηση ποιημάτων) και εορτάς Ισημερίας, κατάργηση πολλαπλών Ακολουθιών εις Ιεράς Μονάς.

8η Συμφωνία:
Κατάργησις αβάτων σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών Εκκλησιών καθώς και διαφόρων θρησκειών.

16η Συμφωνία:
Διεξαγωγή κοινών Ακολουθιών μεταξύ Χριστιανικών Εκκλησιών και κοινής Λατρευτικής Ακολουθίας, μεταξύ Εκκλησιών με μήνυμα διά την Νέαν Εποχήν.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (World Council of Churches, συντομογρ. ΠΣΕ) είναι μια οικουμενική χριστιανική οργάνωση, της οποίας σκοπός είναι η προώθηση της χριστιανικής ενότητας. Αποτελεί κοινωνία 340 εκκλησιών, από τις οποίες οι 157 είναι μέλη του, και αντιπροσωπεύει πάνω από 550 εκατομμύρια Χριστιανούς, σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ιδρύθηκε τις 23 Αυγούστου 1948, και στα ιδρυτικά μέλη του συμπεριλαμβάνονταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κύπρου.

Σήμερα συγκεντρώνει τις περισσότερες Ορθόδοξες, και έναν αριθμό Προτεσταντικών εκκλησιών, όπως την Αγγλικανική Εκκλησία, πολλές Λουθηρανικές, Μεθοδικές και Μεταρρυθμισμένες, και μερικές Βαπτιστικές και Πεντηκοστιανές εκκλησίες. Επίσης συμμετέχουν Παλαιοκαθολικές, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ενωμένων και ανεξάρτητων εκκλησιών.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αν και δεν είναι εκκλησία-μέλος, συνεργάζεται στενά με το ΠΣΕ, στο οποίο αποστέλλει παρατηρητές και εκπροσώπους. Από την Ελλάδα, εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος, στο ΠΣΕ συμμετέχει και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Πηγή: koutipandoras.gr

Σχόλιο Εγκολπίου: Οι Διαμαρτυρόμενοι απορρίπτουν τα Τίμια Λείψανα των Αγίων, την Αειπαρθενία Της Θεοτόκου Μαρίας, αποδέχονται την συνεύρεση της Παναγίας μας με τον Ιωσήφ, άπαγε της βλασφημίας, δεν τιμούν τις Ιερές εικόνες και διάφορα άλλα... 

Οι δε Πεντηκοστιανοί εκτός των πραναφερομένων πλανών έχουν και την γλωσσολαλία ως απαραίτητο στοιχείο της εν Πνεύματι αναγεννήσεως, ενώ πουθενά στην Αγία Γραφή δεν λέγεται κάτι τέτοιο. 

Οι δε Έλληνες Ευαγγελικοί, όχι οι Ελεύθεροι Ευαγγελικοί, έχουν ως πρότυπο τους τον Καλβίνο, έναν αδίστακτο φονταμενταλιστή, που αντί να κηρύττει την χριστιανική αγάπη, έφτιαξε την δική του ιερά εξέταση όταν κατάφερε, συνεργαζόμενος με πολιτικούς ηγεμόνες, να επιβάλλει την θρησκεία του στις περιοχές της σημερινής Ελβετίας. Μέχρι και θάνατος παιδιού υπήρξε αποτέλεσμα των αντιχριτιανικών νόμων του... Οι Έλληνες Ευαγγελικοί τον έχουν ως μέγα θεολόγο! 

Τί δουλειά έχουν λοιπόν οι θρησκευτικοί ταγοί των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εκεί, συναναστρεφόμενοι με τοιούτους πλανεμένους;

Αυτά ας τα έχουν υπ' όψην οι απλοί ορθόδοξοι πιστοί, μεταξύ των οποίων υπάρχουν διαμάντια αρετής, και ας σκεφτούν ότι αν σιωπούν έναντι τέτοιων βλασφημιών με τις οποίες συνυπάρχει η εκκλησία τους, βρίσκονται ίσως και οι ίδιοι συνένοχοι..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες