Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

MUSLIM HOSPITALITY IN LONDON -- A SCARY VIDEO LIKE THIS COULD BE COMING TO A STREET NEAR YOU?

Ένας Άγγλος επισκέπτεται την γειτονιά που μεγάλωσε, αλλα επειδή μιλάει για το ότι οι μουσουλμάνοι είναι φανατικοί, κάποιος μουσουλμάνος του θυμίζει τι είναι το ισλάμ, κατηγορώντας τον για ρατσιστή, το γνωστό παραμύθι, και βέβαια εφαρμόζοντας το κοράνι τον χτυπά... 

Ο ''καλός μουσουλμάνος'' χτυπά τον ''κακό ρατσιστή''. Σύντομα και στη χώρα μας;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες