Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Οἱ ἐντολές τῆς Καινῆς Διαθήκης.

http://930010791.r.worldcdn.net/sites/default/files/products/46/57/5603.jpg
 
 Νεκρή φύση με Βίβλο, πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αρχές δεκαετίας του 1880, λάδι σε μουσαμά.
 
Νά ἀγαπᾶς τόν Κύριο μέ ὅλη σου τήν ψυχή, μέ ὅλη σου τήν καρδιά, μέ ὅλη σου τή διάνοια καί μέ ὅλη σου τή δύναμη. (Μᾶρκος 12, 30)
 
Νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου (Ματθαῖος 19, 19)
 
Νά εἶσαι ταπεινός (Ματθαῖος 5, 3)
 
Νά εἶσαι εἰρηνικός καί πρᾶος (Ματθαῖος 5, 5)
 
Νά διψᾶς γιά δικαιοσύνη (Ματθαῖος 5, 5)
 
Νά εἶσαι ἐλεήμων (Ματθαῖος 5, 7)
 
Νά μή φονεύεις (Ματθαῖος 5, 21)
 
Νά μήν ὀργίζεσαι (Ματθαῖος 5, 22)
 
Νά μήν ὑβρίζεις τόν πλησίον (Ματθαῖος 5, 22)
 
Νά μή μοιχεύεις (Ματθαῖος 5, 27)
 
Νά μήν ἐπιθυμεῖς τή γυναίκα τοῦ πλησίον (Ματθαῖος 5, 28)
 
Νά μή ἀντιδικεῖς (Ματθαῖος 5, 39)
 
Νά ἀγαπᾶς τόν ἐχθρό σου (Ματθαῖος 5, 44)
 
Νά συγχωρεῖς τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων (Ματθαῖος 6, 14)
 
Νά μή θησαυρίζεις (Ματθαῖος 6, 19)
 
Νά μήν κατακρίνεις τόν πλησίον (Ματθαῖος 7, 1)
 
Νά κάνεις στούς ἄλλους αὐτό ἀκριβῶς πού θέλεις νά κάνουν καί οἱ ἄλλοι σέ σένα (Ματθαῖος 7, 12)
 
Νά θυσιάζεις τή ζωή σου γιά τόν Κύριο (Ματθαῖος 10, 39)
 
Νά μή βλασφημεῖς τό Ἅγιο Πνεῦμα (Ματθαῖος 12, 31)
 
Νά τιμᾶς τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου (Ματθαῖος 15, 4)
 
Νά μήν πορνεύεις (Ματθαῖος 15, 19) 
 
  http://thumbs.dreamstime.com/t/%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AE-3045504.jpg
 
Νά μήν ψευδομαρτυρεῖς (Ματθαῖος 15, 19)
 
Νά μήν κλέβεις (Ματθαῖος 15, 19)
 
Νά μή χωρίζεις τή γυναίκα σου παρά μόνο ἕνεκα μοιχείας (Ματθαῖος 19, 9)
 
Νά μετανοεῖς γιά τά ἁμαρτήματά σου (Ματθαῖος 21, 31)
 
Νά μή στερεῖς τόν πλησίον σου ἀπ' ὅ,τι τοῦ ἀνήκει (Μᾶρκος 10, 19)
 
Νά μήν εἶσαι πλεονέκτης (Α' Πρός Ρωμαίους 1, 29)
 
Νά μή φθονεῖς (Α' Πρός Ρωμαίους 1, 29)
 
Νά μή φιλονικεῖς (Α' Πρός Ρωμαίους 1, 29)
 
Νά μή μνησικακεῖς (Α' Πρός Ρωμαίους 1, 31)
 
Νά μή συκοφαντεῖς (Α' Πρός Ρωμαίους 3, 8)
 
Νά μήν ὑπερηφανεύεσαι (Α' Πρός Ρωμαίους 12, 16)
 
Νά ἔχεις ὑπομονή (Α' Πρός Ρωμαίους 12, 12)
 
Νά εἶσαι φιλόξενος (Α' Πρός Ρωμαίους 12, 13)
 
Νά μήν ἐκτοξεύεις κατάρες (Α' Πρός Ρωμαίους 12, 14)
 
Νά ἀποφεύγεις τά ἁμαρτωλά φαγοπότια καί τή μέθη (Α' Πρός Ρωμαίους 13, 13)
 
Νά μή συμπεριφέρεσαι ὡς θηλυπρεπής ἤ ἀρσενοκοίτης
(Α' Πρός Κορινθίους 6, 9)
 
Νά ἀγαπᾶς τήν ἀλήθεια (Α' Πρός Κορινθίους 13, 6)
 
Νά εἶσαι μεγαλόψυχος καί ἀνεκτικός (Α' Πρός Κορινθίους 13, 4)
 
Νά ὑπομένεις τά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων (Α' Πρός Κορινθίους 13, 7)
 
Πηγή: paraklisi.blogspot.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Άφταστος ο πλούτος της Γραφής που μας παρέδωσε ο Κύριος. Δυστυχώς οι πιο πολλοί αυτοαποκαλούμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καμία σχέση δεν έχουν με την ανάγνωση και την μελέτη της Αγίας Γραφής. Ελάχιστοι έχουν διαβάσει έστω μία φορά τη Καινή Διαθήκη, οι πλείστοι ποτέ, ούτε μία...

Γι' αυτό, δεν είναι Χριστιανοί όσοι ξέρουν ανάγνωση και δεν διαβάζουν την Γραφή, αλλά αντιθέτως αναλίσκονται σε χίλια δύο άλλα ανούσια ζητήματα που δεν θα τους ζητήσει ο Κύριος. Είναι τυπικά Χριστιανοί και όχι ουσιαστικά. Μεγάλη καταστροφή είναι η άγνοια της Αγίας Γραφής. Φαίνεται αυτό από την τραγική εκκλησιαστική κατάσταση την οποίαν βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Χλιαρότητα πίστης, ισοπέδωση, οικουμενισμός, υπερακριβολογία φαρισαϊκή από επικίνδυνους αυτόκλητους θεολόγους αθεολόγητους και κανονολόγους ακανόνιστους, σκληροκαρδία με βιτρίνα την ακρίβεια, απανθρωπιά με βιτρίνα την ισορροπία και ο κατάλογος τέλος δεν έχει... 
 
Ας επιστρέψουμε λοιπόν στον Κύριο και ας ξεκινήσουμε να μελετάμε την Αγία Γραφή.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες