Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Βλάσφημη όψη ωμοφορίων αιρετικών επισκοπελιανών ψευδεπισκόπων, προβάλλει τα πάθη της ατιμίας.


 
 
Με τέτοιους συνεργάτες στο ΠΣΕ, θα δοθεί η κοινή μαρτυρία;
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Το Αρχιερατικό ωμοφόριο το οποίο συμβολίζει τον Καλό Ποιμένα και Λυτρωτή, τον σώζοντα το απολωλός πρόβατο, μετατρέπεται βλάσφημα από αιρετικούς ψευδεπισκόπους της επισκοπελιανής ‘’εκκλησίας’’, σε συνένοχο παθών απωλείας.
 
Το ωμοφόριο κάποιων αιρετικών ψευδεπισκόπων παρουσιάζεται με τα χρώματα των ομοφυλοφιλικών φεστιβάλ (όπως ο ψευδεπίσκοπος της επισκοπελιανής εκκλησίας στην επίτιτλη φωτογραφία).

Φυσικά θα ήταν ατόπημα μέγα να δεχθεί κανείς, ότι αυτό που θέτουν οι αιρετικοί επισκοπελιανοί ψευδεπίσκοποι στους ώμους τους είναι αρχιερατικό ωμοφόριο. Δεν υπάρχει Ιερωσύνη και φυσικά Αρχιερωσύνη στους αιρετικούς και ως εκ τούτου αυτό που θέτουν οι αιρετικοί ψευδεπίσκοποι στους ώμους τους δεν είναι Αρχιερατικό ωμοφόριο.
 
Ο Απόστολος Παύλος στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του, αναφέρει «αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν. Ομοίως δε και οι άρρενες, αφέντες την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν» (Ρωμ.1,26). Ο λόγος τούτος του Αποστόλου Παύλου συνεχίζει με τα χαρακτηριστικό λόγο, «πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού».
 
Το «εις εστέ εν Χριστώ Ιησού» που ακολουθεί, ο Απόστολος Παύλος, δείχνει τόσο το εκκλησιολογικό κάλλος, όσο και το πώς πρέπει να είναι ο πραγματικός Χριστιανός. Συνεπώς η αρχιερατική ποιμαντική έγνοια ουδέ επ’ ελάχιστον δεν επιτρέπει εκπτώσεις απωλείας στην εν Χριστώ ζωή.
 
Δεν είναι τυχαίο που ο εψηφισμένος Επίσκοπος, κατά την τάξη την γινομένην επί χειροτονία Επισκόπου ομολογεί το εξής: «Ομολογώ πάντας τους υπ’ αυτών, ως φωτιστικής Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος οδηγουμένων, εκτεθέντας όρους της Πίστεως, και τους Ιερούς Κανόνας, ους οι Μακάριοι εκείνοι, προς την της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας διακόσμησιν και την διάνοιαν της Ευαγγελικής θείας διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τη Εκκλησία»

Σε περίπτωση καθαίρεσης κάποιου Αρχιερέως, αυτό που του αφαιρείται είναι το ωμοφόριο. Το ωμοφόριο, το διακριτικό αυτό Αρχιερατικό άμφιο, βλασφημείται από αιρετικούς ψευδεπισκόπους της επισκοπελιανής ‘’εκκλησίας’’, παρουσιαζόμενο με τα χρώματα των ομοφυλοφιλικών φεστιβάλ. Ο λύκος δεν είναι δυνατό να γίνει ποιμένας. Αντί η θεραπεία του δαιμονιώδους αυτού πάθους της ομοφυλοφιλίας, να γίνεται η προβολή του; 

Πηγή: aktines.blogspot.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Με αγάπη και ενδιαφέρον συνιστούμε στους αδελφούς μας, του νέου ημερολογίου, να εξέλθουν από την νεοημερολογίτικη εκκλησία και να ακολουθήσουν το παλαιό ημερολόγιο, διότι οι εκκλησιαστικοί ηγέτες τους ουδεμία σχέση έχουν με τον Κύριο και το Ευαγγέλιο του. 
 
Συμπροσεύχονται με τέτοιου είδους ψευτοχριστιανούς και ονειρεύονται μία κατά διάβολον ένωση και όχι κατά Χριστόν. Ας μην έχουν λοιπόν και οι αδελφοί μας μερίδιο ευθύνης πηγαίνοντας στους ναούς που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες