Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Ex-Muslim explains Other side of Islam.

Μία σημαντική ομολογία από έναν πρώην μουσουλμάνο, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ποτέ στο ισλάμ δεν σταμάτησαν να μισούν την δύση. Το μοντέρνο ισλάμ σύμφωνα με όσα λέει δεν υπάρχει, στα τζαμιά διδάσκουν, όπως λέει, το μίσος κατά των ''απίστων'' και ότι ο σκοπός του ισλάμ είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Επίσης όταν ερωτάται περί της χιλιομασημένης λέξης ''ισλαμοβία'', λέει ο πρώην μουσουλμάνος ότι δεν υπάρχει ισλαμοφοβία όταν οι μουσουλμάνοι σκοτώνουν, αντιθέτως λέει ότι υπάρχει χριστιανοφοβία. Λέτε να είναι και αυτός ρατσιστής;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες