Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

After the Death of Sathya Sai Baba His Tricks Completely Exposed.

Πολλοί Έλληνες μέσα στην απογοήτευση τους από κάποιους ακατάλληλους λειτουργούς, στράφηκαν στις ανατολικές θρησκείες και έκαναν θεούς τους τον κάθε πονηρό γκουρού, όπως αυτόν που θα δείτε στο βίντεο. 

Ο γνωστός ως Σάι Μπάμπα έκανε δήθεν θαύματα με το να βγάζει χρυσά αυγά από το στόμα του και αντικείμενα από το χέρι του. Δείτε πως ένας έξυπνος ταχυδακτυλουργός λοιπόν έζησε βασιζόμενος στην ανθρώπινη ανάγκη για θεία καθοδήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες