Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Popes and Sedia Gestatoria.

Ο Πάπας κάποτε ανακύρηξε τον εαυτό του ''Πρώτον μεταξύ όλων των Επισκόπων της γης'' και ''Αλάθητο'', δηλαδή θεό... Οι καρποί αυτής της πλάνης είναι το αποκρουστικό βίντεο που βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε. Οι οικουμενιστές ''Ορθόδοξοι'' Επίσκοποι των Πατριαρχείων και των Αυτοκέφαλων τοπικών εκκλησιών συμπροσεύχονται με τον Πάπα, οι εγχώριοι Ιερείς ή εθελοτυφλούν ή δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει διότι δεν ασχολούνται και η παγκόσμια αίρεση του οικουμενισμού προχωρά. Ο λαός αδιαφορεί πνιγμένος στα προβλήματα του και οι Ορθόδοξοι ποιμένες δυσεύρετοι ή αυτοεξόριστοι στον δικό τους κόσμο. Οι εικόνες που θα δείτε αποδεικνύουν πόσο σχέση έχει η σημερινή μορφή ''χριστιανισμού'' με τον Χριστιανισμό που μας άφησαν οι Απόστολοι. Οι Πατριάρχες ευτυχώς δεν έφτασαν το χάλι του παπισμού αν και πλησίασαν πολλές φορές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες