Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Μαύροι επιτίθενται σε λευκή που κρατά παιδί στην αγκαλιά.

Μία ομάδα μαύρων επιτέθηκαν εναντίον μίας λευκής που κρατούσε σττην αγκαλιά της το παιδί της. Η μαύρη κοπέλα χτυπά και ο μαύρος φίλος της χορεύει... Όταν ο ρατσισμός είναι μαύρης προελεύσεως τα κανάλια δεν μιλούν, γιατί; Βεβαίως εμείς καταδικάζουμε την βία από όποιον κι αν ασκείται, όμως να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι το παραμύθι, ''ο κακός λευκός και ο καλός μαύρος'', δεν ισχύει. Το κακό υπήρχε και υπάρχει παντού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες