Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ► «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΟΥΣ»

Το βίντεο αφορά όσους ζουν με κέντρο τον αριθμό 666, τον οποίον φαντάζονται παντού. Επίσης είτε είναι ξύπνιοι είτε κοιμούνται, βλέπουν τον αντίχριστο να έρχεται από μέρα σε μέρα, με αποτέλεσμα να μην ασχολούνται με τον Χριστό αλλά τον αντίχριστο πέφτοντας πολλές φορές σε πλάνες, ψευτοπροφητείες για το τέλος του κόσμου και άλλα αντιχριστιανικά και αντιβιβλικά φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες