Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Οι κοσμογονικές εμμονές Παπών με ''θεολογικά'' ερείσματα, καταρρίπτουν τη δογματική διαστροφή του αλάθητου.

http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/papas-george-2.jpg
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Το Παπικό «αλάθητο» καταρρίπτεται και από τις λανθασμένες εμμονές Παπών σε θέματα που αφορούσαν κοσμογονικές θεωρίες. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι την Παπική στάση δεν καθόριζε απλά η διαφορετική κοσμογονική άποψη, αλλά η λανθασμένη θεολογική υποστήριξή των, ότι δηλαδή αντίκεινται στην Αγία Γραφή.
 
Να αναφέρομε ότι την κοσμογονική τούτη άποψη για τη σφαιρικότητα της γης είχαν αιώνες πριν, ο Παρμενίδης, ο Πυθαγόρας, ο Αρχιμήδης και ο Αριστοτέλης.

Με την ποινή του αναθέματος ο Πάπας Ζαχαρίας απαγόρευσε να πιστεύεται ότι η γη είναι σφαιρική.
 
Ο «αλάθητος» Πάπας Ουρβανός Η΄ επαίρετο, που Γαλιλαίος αποδοκίμασε τη θεωρία του, ότι δηλαδή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Η κατοπινή αναφορά του Γαλιλαίου «κι όμως γυρίζει», συνοδεύει και την παραδοχή για τον «αλάθητο» Πάπα «κι όμως λαθεύει». Ο Γαλιλαίος βασανίστηκε από την ανίερη Ιερά Εξέταση και πέθανε το έτος 1634.

 http://www.eirinika.gr/sites/default/files/styles/article_landscape/public/pope-venizelos_0.jpg?itok=P55-8ZIc
 
Συγνώμη για την «αλάθητη» Παπική στάση απέναντι στον Γαλιλαίο ζήτησε πολύ μεταγενέστερα στις 31 Οκτωβρίου 1992 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄.
 
Τον καιρό του Γαλιλαίου, ο Ιωάννης Κέπλερ, είχε διατυπώσει την κοσμογονική άποψη ότι η γη ακολουθεί ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο, γεγονός που οδήγησε το Βατικανό να κατατάξει το βιβλίο του στον Δείκτη Απαγορευμένων Βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum).
 
Ο Κοπέρνικος με το σύγγραμμά του «Η περιστροφή των ουρανίων σωμάτων», είχε υποστηρίξει την κοσμογονική άποψη ότι η γη περιστρέφεται γύρω από το άξονά της αλλά και γύρω από τον ήλιο. Ο Πάπας Παύλος Γ΄ συμπεριέλαβε το σύγγραμμα του Κοπέρνικου, στην μαύρη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων, ανακοινώνοντας πως η κοσμογονική θεωρία του είναι λανθασμένη. Ο Κοπέρνικος περιφρονημένος πέθανε το έτος 1543.
 
Να σημειώσουμε ότι οι Παπικοί «άθελά» τους γελοιοποιώντας το «αλάθητο» αφαίρεσαν από τον Δείκτη Απαγορευμένων Βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum), όλα τα έργα του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του Κοπέρνικου κατά το έτος 1835.
 
Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός της παραδοχής του Πάπα Πίου Β΄ (1405-1464), στον Κάρολο Ζ΄, τον βασιλιά της Γάλλίας, ότι δεν πρέπει να πιστεύει όσα λένε οι Πάπες, γιατί τις περισσότερες φορές μιλούν από πάθος ή από συμφέρον (Epist. Pii II ad Calorum VII Regem Galliae, Epist. CCCLXXIV). Να σημειώσουμε ότι ήταν αυτός ο Πάπας, που πριν γίνει Πάπας, ήλθε σε σύγκρουση με τον τότε Πάπα, στηρίζοντας τη δημιουργία του αντιπάπα Φήλικος Ε΄. Τελικά η εμμονή των Παπικών στη δογματική διαστροφή του Παπικού «αλαθήτου», οδήγησε σε ποικίλα ατοπήματα και στρεβλώσεις.

Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες