Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Ο άγιος Baithen διώχνει τους δαίμονες.

 
Ο άγιος Baithen είχε επίσης το χάρισμα να διώχνει δαίμονες. Τον καιρό που διαδέχτηκε τον άγιο Columba σαν ηγούμενος και ενώ καθόταν στο τραπέζι παρατήρησε έναν βρωμερό δαίμονα να κοιτάει μέσα από το παράθυρο. Ενώ σήκωνε το χέρι του για να κάνει το σημείο του σταυρού προς τους μοναχούς του, το κακό πνεύμα εξαφανίστηκε αμέσως. Έπειτα οι μοναχοί, τον ρώτησαν για ποιο λόγο τους ευλόγησε σταυρώνοντας τους και εκείνος απάντησε: «Αδερφοί μου, ο διάβολος κοίταξε μέσα από το παράθυρο την ώρα που τρώγαμε, για να δει εάν κάποιος από εσάς αμελεί να κάνει τον σταυρό του ή αμελεί να ευχαριστήσει τον Παντοδύναμο. Αφού κατάλαβα την πονηριά του και αφού έκανα το σημείο του σταυρού νικήθηκε και εξαφανίστηκε σαν καπνός.»

Μία άλλη φορά, ένας μοναχός του δαιμονίστηκε και έγινε τόσο βίαιος που τον έδεσαν με αλυσίδες ώστε να μην τραυματίσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Ζήτησαν από τον Baithen να τον θεραπεύσει όμως από ταπεινοφροσύνη δεν μπορούσε να δεχτεί πως μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό. Παρόλα αυτά, διάλεξε μερικούς από τους μοναχούς του για να μεταφέρουν τον δαιμονισμένο αδερφό τους στην Ιρλανδία και εκεί να αναζητήσουν τις προσευχές αγίων ανθρώπων στις διάφορες εκκλησίες. Δεν είδαν όμως κάποιο αποτέλεσμα. Έπειτα, παίρνοντας κουράγιο και προσφέροντας την Θεία Κοινωνία για αυτόν τον σκοπό, ο Baithen έδωσε εντολή να μεταφερθεί ο αδερφός μέσα στην εκκλησία. Εκεί, στην παρουσία όλων των πιστών ο δαιμονισμένος γαλήνεψε. Ένας άλλος μοναχός, ο οποίος κατοικούσε στο μοναστήρι του Meagh Lunga, το οποίο ο άγιος Columba είχε ιδρύσει στην περιοχή Heth, δαιμονίστηκε επίσης. Ο άγιος Baithen πήγε εκεί και είπε αυτά τα λόγια μπροστά του: «Γνωρίζεις, δαίμονα, πως ανάμεσα σε εμένα και σε εσένα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ καμία συμφωνία, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, φύγε αμέσως από αυτόν τον δαιμονισμένο.» Τότε ο δαίμονας εξαφανίστηκε και αυτός ο αδερφός έγινε καλά.

Ακόμη και τα ενδύματα του βοηθούσαν για ανάλογες περιπτώσεις. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος Fedgenus, ίσως το όνομα του θα έπρεπε να διαβάζεται σαν Fechinus, ο οποίος ήταν αδερφός του Ηγουμένου Virgnous, επιθύμησε να επισκεφτεί τους συγγενείς του στην Βρετανία και πήρε μαζί του κάποιο ρούχο που ανήκε στον Baithen πιστεύοντας πως θα τον προστατέψει από κάθε κίνδυνο και θα τον απαλλάξει από κάθε δυσκολία που θα μπορούσε να συναντήσει στον δρόμο. Όταν επισκέφτηκε αυτή την επικράτεια, μπήκε σε ένα σπίτι, μέσα στο οποίο βρήκε έναν δαιμονισμένο άνδρα. Ο προσκυνητής (ο Fedgenus) τοποθέτησε αμέσως το ένδυμα του Baithen επάνω του και αμέσως ο δαίμονας εξαφανίστηκε και ο άνδρας θεραπεύτηκε.

Αγγλικό κείμενο:

http://omniumsanctorumhiberniae.blogspot.gr/2015/06/the-monastic-life-and-miracles-of-saint.html

Πηγή: orthodoxy-rainbow.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες