Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Τα εμφανιζόμενα ως επίσημα πιστοποιητικά των ''ΓΟΧ'', πνευματικών απογόνων του π. Φλωρίνης Χρυσοστόμου...

http://2.bp.blogspot.com/_LR-hG6AG6Zw/RzWwZ3BHRvI/AAAAAAAAAYc/8teUZO9s0QI/s640/anagnorisis%2Bgox.jpg

Το παραπάνω έγγραφο δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου, ούτε σφραγίδες των Επισκόπων. Είναι ένα ανεπίσημο έγγραφο το οποίο μόνο ως ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιων Επισκόπων μπορεί να λογιστεί και όχι ως αναγνώριση επίσημη κατόπιν συνδριάσεως της Ιεραρχίας της Συνόδου των Ρώσσων της Διασποράς. Άρα η εμφανιζόμενη ως επίσημη αναγνώριση με Συνοδική απόφαση, δεν υπάρχει, αφού η Συνοδική απόφαση πάντοτε συνοδεύεται από πρωτοκολλημένο έγγραφο, από σφραγίδα της Συνόδου που δεν υπάρχει απ' όσο φαίνεται και αν ήταν ανάγλυφη θα φαίνονταν σκιές στην φωτοτυπία όπως γίνεται όταν το χαρτί έχει τσάκισμα. 

Σφραγίδα δεν βλέπουμε. Υπογραφές όλων των Επισκόπων της Ρωσσικής Συνόδου της Διασποράς δεν βλέπουμε, όπως κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπέγραψαν όλοι δήθεν οι Επίσκοποι της Συνόδου. Γνωστόν είναι ότι ο αριθμός των Επισκόπων της Συνόδου της Διασποράς ήταν πάνω από είκοσι. Οι υπογράψαντες αν διακρίνουμε καλώς είναι δέκα, δηλ. η μειοψηφία.

Οι υπόλοιποι Επίσκοποι της εν λόγω Συνόδου γιατί δεν υπέγραψαν την αναγνώριση; Οι μισοί Επίσκοποι ανεγνώρισαν τους Φλωριναίους ''ΓΟΧ'' και οι άλλοι μισοί και παραπάνω όχι; Ο Αρχιεπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος Ιονέσκου γιατί δεν υπέγραψε την αναγνώριση των Επισκόπων των ''Φλωριναίων'' ''ΓΟΧ'', όταν οι ίδιοι οι Φλωριναίοι ''ΓΟΧ'' ισχυρίζονται πως συμμετείχε στην χειροτονία του Αρχ/του Ακακίου Παππά εν έτει 1960; Δεν ανεγνώριζε ο Επίσκοπος Θεόφιλος τους παλαιοημερολογίτες ''Φλωριναίους'' Επισκόπους της Ελλάδος; Οι τελευταίοι όμως ακόμα και σήμερα ισχυρίζονται πως προέρχονται από τα χέρια του ως Επίσκοποι, χωρίς να έχουν πρόβλημα με το γεγονός ότι λειτουργούσε και με το νέο ημερολόγιο, όταν οι ίδιοι έλεγαν πάντα ότι οι νεοημερολογίτες κληρικοί δεν έχουν μυστήρια! Αλλά για την χειροτονία του π. Ακακίου είχε μυστήρια ο Αρχ/πος Θεόφιλος;

Ο ίδιος μέχρι τέλους της ζωής του, εγγράφως και προφορικώς, αρνείτο το ότι συμμετείχε στην χειροτονία του Αρχ/του Ακακίου Παππά, με αποτέλεσμα να φαίνεται η εν λόγω χειροτονία ως υφ' ενός Επισκόπου γενομένη, του Αρχ/που Σικάγου Σεραφείμ Ιβάνωφ. Έτσι οι ''Φλωριναίοι'' ''ΓΟΧ'' ενώ κατηγορούσαν τον Άγιο Επίσκοπο Βρεσθένης ότι χειροτόνησε μόνος τον Επίσκοπο Σπυρίδων, εκείνοι ως τώρα έχουν την άκυρη χειροτονία να τους ακολουθεί. Η οποία ή είναι υφ' ενός παλαιοημερολογίτου Επισκόπου ή υπό δύο, του ενός όμως παλαιονεοημερολογίτου γεγονός το οποίο δεν αρνούνται ούτε οι ίδιοι ''Φλωριναίοι'' ''ΓΟΧ''. Χάος!


http://2.bp.blogspot.com/-2oJYjrzPBPc/TmiFLWh-IiI/AAAAAAAAAGc/lo7v-Hyc0Js/s640/xeirotonies+gox+2.jpg

Το παραπάνω έγγραφο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο αναγνώρισης των παλαιοημερολογιτών εν Ελλάδι ''Φλωριναίων'' Επισκόπων υπό της Συνόδου των Ρώσσων της Διασποράς, αλλά προσωπικό έγγραφο του προέδρου αυτής Μητροπολίτου Φιλαρέτου. Άρα η εμφανιζόμενη, υπό τινών, ως επίσημη Συνοδική αναγνώριση δεν υπάρχει.


 http://4.bp.blogspot.com/_4OSqHncntP4/SoCaDsofEmI/AAAAAAAAANQ/ErlsBTWk6Uo/s640/ROCOR.jpg

Το παραπάνω έγγραφο είναι μία απλή, ιδιωτικής φύσεως, βεβαίωση την οποία αναλύσαμε στην αρχή ως προς την εγκυρότητα και την αντικανονικότητα της. Επιπλέον να σχολιάσουμε ότι στο Κανονικό δίκαιο τέτοιου είδους χαρτιά δεν γίνονται δεκτά ως πιστοποιητικά γεγονότος, ιδιαιτέρως χειροτονίας Επισκόπων. Άνευ αριθμών πρωτοκόλλου, άνευ σφραγίδος, άνευ υπογραφών των υπολοίπων Επισκόπων της Συνόδου. Ούτε ένα απλό χαρτί στο δημόσιο δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο αν δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου, θα αναγνωριστεί ολόκληρη τοπική ''Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος'' ως έγκυρη με τέτοια χαρτιά; http://1.bp.blogspot.com/_4OSqHncntP4/SnsZtnJJLKI/AAAAAAAAAMA/dWQfe4eX9_Y/s640/AUXENTIOS_3.jpg

Εδώ βλέπετε τον Αρχιεπίσκοπο Χιλής Λεόντιο Φιλίπποβιτς, με την Μίτρα, στην χειροτονία εις Επίσκοπον Γαρδικίου, του Αρχιμανδρίτου Αυξεντίου Πάστρα, ο οποίος ευλογεί, το Μάιο του 1962. Αργότερα εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, των ''Φλωριναίων'' ''ΓΟΧ''. Ο ευλογών Επίσκοπος Αυξέντιος και ο κρατών την επισκοπική ράβδο αριστερά του Αρχ/της Χρυσόστομος Νασλίμης ήταν γνωστοί για την στάση τους κατά της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου του εν Αιγίνη. Έχουν προκύψει από τότε πολλές ομάδες ''ΓΟΧ'' με Αρχιεπίσκοπο ή Πρόεδρο η κάθε μία. Όλες όμως έλκουν χειροτονία από τις, ας πούμε, χειροτονίες των ετών 1960 και 1962.Το παραπάνω έγγραφο εμφανίζεται ως πιστοποιητικό χειροτονίας του Επισκόπου Γαρδικίου, Αυξεντίου Πάστρα. Ως είναι ιστορικώς γνωστό ο εν λόγω Επίσκοπος Αυξέντιος χειροτονήθηκε από τον Αρχ/πο Χιλής Λεόντιο Φιλίπποβιτς τον Μάϊο του 1962. Το χαρτί που εμφανίζεται ως ''πιστοποιητικόν χειροτονίας'' όμως βλέπουμε ότι αναγράφει ημερομηνία 1η Ιανουαρίου του 1963. Γιατί δεν συνετάχθη εν Ελλάδι, όπως θα ήταν λογικό, αλλά μετά από 8 μήνες στο Σαντιάγκο της Χιλής; Επιπλέον ενώ αναφέρει οτι συμμετείχε και ο Επίσκοπος Ταλαντίου Ακάκιος, ούτος δεν φαίνεται στην φωτογραφία! Το σημαντικότερο δε; Δεν υπογράφει το χαρτί χειροτονίας του Επισκόπου Γαρδικίου, μετέπειτα Αρχ/που Αθηνών Αυξεντίου. Όποτε φαίνεται πως η χειροτονία έγινε υφ' ενός.

Άρα εγείρονται και πάλι τα εξής εύλογα ερωτήματα. Αφού ο Αρχ/της Ακάκιος εμφανίστηκε στην Ελλάδα ως Επίσκοπος Ταλαντίου χωρίς πιστοποιητικό χειροτονίας, και εφόσον εμφανίζεται στο πιστοποιητικό χειροτονίας του Γαρδικίου Αυξεντίου Πάστρα ως συμμετέχων γιατί δεν υπάρχει η υπογραφή του; Τί τον εμπόδιζε να υπογράψει το πιστοποιητικό χειροτονίας; Θα πεί κάποιος, μα το γεγονός ότι το χαρτί συνετάχθη στο Σαντιάγκο της Χιλής και όχι στο μοναστήρι της Παιανίας όπου και έλαβε χώρα η χειροτονία. Γεννάται όμως το εξής ερώτημα: Γιατί να συνταχθεί το χαρτί στη Χιλή, 8 μήνες μετά και όχι στον τόπο που έγινε η χειροτονία όπως προβλέπουν οι Κανόνες; Μήπως δεν χειροτονήθηκε ποτέ ο Αρχ/της Ακάκιος Επίσκοπος; Το ρωτάμε αυτό διότι ενώ παντού αναφέρεται ως Επίσκοπος, πουθενά δεν υπάρχουν οι απαραίτητες αποδείξεις για στηριχθεί αυτή του η ιδιότητα. Πιστοποιητικό χειροτονίας του δεν εμφανίστηκε ποτέ. Όταν αναφέρεται το όνομα του σε χειροτονία δεν υπάρχει η υπογραφή του. Εμείς μόνο διερωτώμεθα και θα θέλαμε να μας δωθούν απαντήσεις με αποδείξεις. Γιατί εκείνοι που επικαλούνται την κανονικότητα με βάση τους Ιερούς Κανόνες θα πρέπει και να ακολουθούν τους Ιερούς Κανόνες.

3 σχόλια:

  1. Συγχαρητήρια, πολύ πετυχημένο κείμενο! Συνεχίστε την έρευνα επί του θέματος και αναδείξτε όσα οι «φλωριναίοι/αυξεντιακοί» κρύβουν επιμελώς! Αυτά τα τεκμήρια πρέπει να φανούν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΕΣΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ!!!! ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ ΣΕ ΦΛΩΡΙΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΣΑΚΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ... ΑΚΟΥ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΛΕΝΕ ΕΧΕΤΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΟΚ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΤΘΑΙΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟΙ... ΑΝ ΔΟΥΝ ΟΜΩΣ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΗΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ...ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ ΟΙ ΦΛΩΡΙΝΙΚΟΙ... ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΕΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΤΡΕΛΑΝΑΝΕ... ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΛΩΡΙΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΡΕΖΙΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Επειδη είναι πάγια τακτική μας να μην δημοσιεύουμε ανώνυμα σχόλια θα σας παρακαλούσαμε, με αγάπη, να σχολιάσετε την επόμενη φορά επωνύμως. Αυτή την δημοσίευση την κάνουμε γιατί παρέχετε μία σημαντική μαρτυρία. Δεν θέλουμε να πουν οι εχθροί του παρόντος ιστολογίου ότι κάνουμε διακρίσεις. Επαφίεμαι στην κατανόηση σας ανώνυμε αδελφέ εν Χριστώ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες