Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Οι πατριάρχες Βλαδίμηρος, Φιλάρετος, δέχονται την προσευχή μουσουλμάνου...

Ένας διάσημος μουσουλμάνος ''θεραπευτής'', έγινε δεκτός από τους πατριάρχες Βλαδίμηρο και Φιλάρετο, να προσευχηθεί γι' αυτούς, αγγίζοντας τα κεφάλια τους, ακριβώς όπως κάνουν οι μάγοι, τα μέντιουμ, οι πεντηκοστιανοί ''θεραπευτές'' και όσοι είναι μακριά από την Αλήθεια Του Ευαγγελίου... Τί περιμένουν άραγε όσοι βλέπουν την κατάντια και την προδοσία πίστεως των νεοημερολογιτών, και εν γένει των οικουμενιστών επισκόπων τους, για να φύγουν μακριά τους, όπως μας λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ότι πρέπει να κάνουμε;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες