Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Soviet Story...

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την πλέον απάνθρωπη ιδεολογία, που πίσω από την βιτρίνα του ενδιαφέροντος για την εργατική τάξη, διέπραξε τα φρικτότερα εγκλήματα στην ιστορία... 

Τους κομμουνιστές άθεους επαναστάτες μιμήθηκαν σχεδόν όλοι οι αριστεροί, όπου επικράτησαν ή προσπάθησαν να επικρατήσουν. Βιασμοί γυναικών, βασανισμοί επειδή κάποιος είπε καλημέρα σε αντίπαλο του κόμματος ή πήγε στην εκκλησία, εκτελέσεις μυστικές που οι συγγενείς τις πληροφορήθηκαν δεκαετίες αργότερα, γενοκτονίες όπως των Ουκρανών επειδή ήταν εθνικόφρονες... Επίσης θα δείτε το δημοσίευμα του ιδίου του ρατσιστή Μάρξ να ονομάζει ''φυλετικά σκουπίδια'' όσους δεν είναι έτοιμοι για επανάσταση...
 
Μέσα σε όλα θα δείτε πως η ''καλή'' Σοβιετική Ένωση παρέδιδε αθώους εβραίους στην Γκεστάπο...
 
Κομμουνισμός, ο πλέον διαβολικός εχθρός της Ανθρωπότητας...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες