Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Η Διακόνισσα του αγίου Νεκταρίου, Μοναχή Μαγδαληνή Μουστάκα.

Πολλοί αδαείς και κακώς ενημερωμένοι αδελφοί μας, είτε νεοημερολογίτες είτε Φλωριναίοι ''ΓΟΧ'', κατηγορούν τον άγιο Ματθαίο τον Ομολογητή διότι δήθεν μέσα στην παραφροσύνη του και την αλαζονεία του χειροτόνησε Διακόνισσες, μάλιστα δημοσιεύουν και την γνωστή φωτογραφία του εν μέσω των Μοναζουσών, Μαριάμ και Ευφροσύνης.Κάποιοι άσχετοι με την εκκλησιαστική ιστορία και την περιοδική αλλαγή της ποιμαντικής Της Εκκλησίας, ίσως και λόγω εμπαθείας, πρωτοδιατύπωσαν την κατηγορία αυτή και άλλοι την αναμασούν λόγω αγνοίας επίσης. Όμως ποία είναι η ιστορική αλήθεια; Ήταν αλαζόνας ο Επίσκοπος Ματθαίος ή απλώς ακολούθησε μία παράδοση που αναβίωσε ο αποδεκτός σχεδόν από όλους, εκτός αρκετών Φλωριναίων παλαιοημερολογιτών, άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ο εν Αιγίνη; Δείτε την παρακάτω φωτογραφία...


Η Μοναχή Μαγδαληνή Μουστάκα ήταν μέλος της γυναικείας αδελφότητος της Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, την οποίαν ίδρυσε ο άγιος Νεκτάριος. Κατόπιν εχειροθετήθη Ηγουμένη της Μονής Παναγίας Χρυσολεοντίσσης.

(Για κάποιους Φλωριναίους παλ/τες ο άγιος Νεκτάριος ήταν εικονομάχος και δεν τον δέχονται ως άγιον ακόμη και σήμερον! Στον γνωστό και ως χώρο των Ματθαιϊκών παλ/τών, δεν υφίσταται τέτοιο θλιβερό φαινόμενο. Επιπλέον σε όσα έχουμε δημοσιεύσει στο ιστολόγιο μας για την αγιομαχία κατά του αγίου Νεκταρίου, που υπάρχει ζωντανή στον χώρο των σχισματοαιρετικών Φλωριναίων ''ΓΟΧ'', δεν έχουμε λάβει ΠΟΤΕ απάντηση, απόλυτη σιωπή μόνο. Γνωστή τακτική των σχισματικών που κατακλύζουν την Πατρίδα μας.

Η γυναικεία Μονή Υπαπαντής Του Χριστού, Χορτοκοπίου Ελευθερουπόλεως Καβάλας, η οποία υπάγεται στην Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου, ακόμα δεν δέχεται τον άγιο Νεκτάριο; Ως γνωστόν την πλάνη εναντίον του αγίου Νεκταρίου την είχαν σχεδόν όλοι οι παλαιοί Φλωριναίοι Επίσκοποι, όπως ο Αρχιεπίσκοπος τους Αυξέντιος, αλλά και ο Επίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης, πνευματικός της προαναφερομένης Μονής.)

Η Μαρία Μουστάκα την 11η Απριλίου του 1910 γίνεται δόκιμη Μοναχή, λίγα έτη αργότερα κείρεται υπό του αγίου Νεκταρίου Μικρόσχημη Μοναχή, μετονομασθείσα σε Μαγδαληνή και την 12η Οκτωβρίου του 1922, Μεγαλόσχημη. Εχειροτονήθη Διακόνισσα υπό του αγίου Νεκταρίου γύρω στο 1914. Εκ μέρους της Εκκλησίας Της Ελλάδος δεν σημειώθηκε καμία αντίδραση για αυτήν την χειροτονία της Μοναχής Μαγδαληνής εις Διακόνισσαν.

Ανεχώρησε η Διακόνισσα Μαγδαληνή, εκ της Μονής Αγίας Τριάδος την 23η Δεκεμβρίου του 1935, για να ανασυγκροτήσει την έρημη Μονή της Παναγίας της Χρυσολεοντίσσης Αιγίνης, κατ' εντολήν του τότε νεοημερολογίτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Κοιμήθηκε την 23η Ιουνίου του 1963, σε ηλικία 83 ετών.

Ας δούμε λοιπόν την αλήθεια σχετικώς με τις Διακόνισσες του αγίου Ματθαίου και τις Διακόνισσες του αγίου Νεκταρίου. Όπως βλέπετε στην φωτογραφία του αγίου Ματθαίου οι Διακόνισσες του δεν φορούν Επιμανίκια. Για όποιον γνωρίζει οι Διακόνισσες αυτές είχαν καθήκον να βοηθούν τον γηραιό Επίσκοπο στα εντός του Ιερού καθήκοντα του, στα οποία λόγω γήρατος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει επαρκώς μόνος του. Οι Διακόνισσες του αγίου Νεκταρίου βλέπετε ότι φορούν Επιμανίκια, αυτές οι Διακόνισσες είχαν και ένα επιπλέον διακόνημα, την μετάδοση της Θείας Μεταλήψεως στις γυναίκες. Αυτή η Ιερά Παράδοση ήταν καθεστώς ως τον 10ο αιώνα για κάποιους ιστορικούς και βοηθούσε στο να μην σκανδαλίζονται οι αδύναμοι νέοι Διάκονοι, μεταδίδοντας εκείνοι την Θεία Μετάληψη στις γυναίκες.

Την παράδοση αυτή την εφήρμοσε και ο νεοημερολογίτης π. Αμφιλόχιος Μακρής. Όμως οι Φλωριναίοι παλ/τες, εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τον άγιο Ματθαίο, δεν αναφέρουν ότι την παράδοση αυτή την έλαβε από τον άγιο Νεκτάριο, είτε διότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι είτε λόγω εμπαθείας έναντι του προσώπου του αγίου Ματθαίου.

Επίσης ποτέ κανείς εξ αυτών των υπερασπιστών της αλήθειας, δεν ανέφερε την χειροτονία των Διακονισσών, υπό του αγίου Νεκταρίου και υπό του π. Αμφιλοχίου Μακρή, οπότε φαίνεται ο άγιος Ματθαίος ως ένας καινοτόμος φρενοβλαβής ο οποίος έκανε ό,τι του ενέπνεε τον πνεύμα του εγωϊσμού του. Όμως όπως δείχνει η φωτογραφία η οποία είναι στο βιβλιαρίδιο ''ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ''ΧΡΥΣΟΛΕΟΝΤΙΣΣΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ'', εκδοθέν το έτος 1994, η πρακτική των Διακονισσών αναβίωσε για λίγο από τον άγιο Νεκτάριο και την ακολούθησαν άλλοι δύο Κληρικοί. Ο άγιος Ματθαίος και ο π. Αμφιλόχιος Μακρής.

Οι μετέπειτα εκδόσεις, του βιβλιαριδίου που έχουμε στα χέρια μας, δεν εμπεριέχουν την φωτογραφία της Διακόνισσας Μαγδαληνής. Μη μας κατηγορήσει κάποιος για συκοφάντες. Για του λόγου μας το αληθές δημοσιεύουμε την φωτογραφία της Διακόνισσας Μαγδαληνής από την έκδοση του 1994 και όποιος επιθυμεί μπορούμε να του αποστείλουμε ταχυδρομικώς όλο το βιβλιαρίδιο φωτοτυπημένο.

Εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για ενωτικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων των ''ΓΟΧ'' καλό θα είναι να ξεκινήσουν με το να ζητούν συγγνώμη για όσα ανακριβή έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο ή και σε φυλλάδες.

Αντιθέτως σε όσες ιστορικές μελέτες έχουμε δημοσιεύσει στο ιστολόγιο μας, ουδέποτε κάποιος μας απήντησε, ούτε ομολόγησε ότι έκανε λάθος, ούτε διέγραψε αναφορές από κείμενα δήθεν ιστορικά αλλά όντως μυθολογικά... Κρίμα.

Ο Τριαδικός Θεός ευχόμεθα να μαλακώσει της καρδιές των πολεμίων της αλήθειας.


Διαβάστε για την αγιομαχία κατά του αγίου Νεκταρίου στον χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' κάνοντας κλικ εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες