Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή. Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί.

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Ο Πάπας Φραγκίσκος, προκλητικά προστατεύει την Ουνία στην Ουκρανία.

https://dimpenews.files.wordpress.com/2014/09/jjjjjjjggggggggggggg.jpg
 
«Λύμης φθοροποιού, φυγόντες κακοδόξων»*

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

O Πάπας Φραγκίσκος έστειλε ως ειδικό πρεσβευτή στην Ουκρανία, τον Καρδινάλιο Christoph Shoenborn της Βιέννης, για να γιορτάσει μαζί με την ‘’ελληνο-καθολική εκκλησία’’ της Ουκρανίας την 25η επέτειο από την επιστροφή στην νομιμότητα. Αυτό αναφέρεται σε άρθρο του Marco Tosatti στη Vatican insider, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2014 που τιτλοφορείται : «Ουκρανία ο Πάπας γιορτάζει την 25η επέτειο της αναγέννησης των ‘’ελληνοκαθολικών’’» (Ucraina, il Papa celebra i 25 anni della rinascita Greco-cattolica). Το αγωνιώδες ενδιαφέρον για την Ουνία, του «Αγιωτάτου» κατά το πρόσφατο υμνολογικό ατόπημα.

Ως γνωστό από την εποχή του Στάλιν απαγορεύτηκε η λειτουργία της εν λόγω ουνιτικής ‘’εκκλησίας’’. Όπως αναφέρει ο Marco Tosatti ‘’παραπονεμένα’’ η ‘’ελληνο-καθολική εκκλησία’’, αποκαλείται υποτιμητικά ‘’ουνιτική’’.

Προς τι η διαμαρτυρία από τον Marco Tosatti, για την ονομασία ουνιτική; Να υπενθυμίσομε ότι ουνία είναι πολωνικο-λατινική λέξη και θα πεί ένωση. Θεωρούν αδικαιόλογητη τη χρήση του «υποτιμητικού όρου Ουνίτες» (termine negative Uniati); Πρώτοι αυτοί αυτοαποκλήθηκαν Ουνιτική Ορθόδοξη εκκλησία, στη σύνοδο της Βρέστης.

Παρενθετικά να αναφέρομε ότι οι ουνιτικές εκκλησίες, στο Das Typisch Κatholisch Lexicon, (το οποίο θα μπορούσαμε να καλέσουμε ως μια Τυπική Καθολική Εγυκλοπαίδεια) σε κείμενο που υπογράφει ο Eckhard Bieger, ως ‘’εκκλησίες’’ που έχουν την ορθόδοξη παράδοση (orthodoxer Tradition Kirtchen), προσθέτοντας ότι είναι ενωμένοι με τη Ρώμη (die mit Rom vereint). Στο κείμενο του Balamand, οι Ουνίτικες εκκλησίες καλούνται «Καθολικές Ανατολικές Εκκλησίες». Δυστυχώς με το κείμενο αυτό, στην ουσία αναιρέθηκαν οι προηγούμενες καταδίκες της Ουνίας στη Βιέννη (1990) και στο Freising (1990).

Οι Πάπες γίνονται προστάτες της Ουνίας και όχι της ενότητας, όπως ευκαίρως-ακαίρως επαγγέλονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το σχετικό Διάταγμα της Β΄ Βατικανής συνόδου, επί Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄, «Orientalium Ecclesiarum», για τις «Ανατολικές Καθολικές Εκκλησίε»ς, όπως πεισματωδώς καλούν οι Παπικοί τις Ουνιτικές εκκλησίες,.

Η Ουνία στην Ουκρανία δρα κυρίως στη Δυτική Ουκρανία, στην πόλη Λβιβ, τη Λεόπολη ή Λεοντόπολη κατά τις ελληνικές πηγές. Η Ουνία παρεισέφρησε στην Ουκρανία μέσω των Ιησουιτών. Να σημειωθεί ότι μέχρι και ουνίτη πατριάρχη ήθελε να διορίσει το Βατικανό στην Ουκρανία.

Εκείνο που μας πικραίνει επίσης, είναι το γεγονός ότι έχουν αρπάξει πολλούς Ναούς Ορθοδόξων με βίαιο τρόπο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αρπαγής του Ορθοδόξου Ναού, το έτος 1989 στο Ιβανο-Φραγκόσκ, όπου εξεδιώχθη ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Ιβανο-Φραγκόσκ Μακάριος, μαζί με τους Ορθόδοξους εκκλησιαζομένους την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία.

Είχε έντονα προειδοποιήσει τότε ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος, τον Πάπα για τις δόλιες ενέργειες του καρδιναλίου Husar (ουνίτη αρχιεπισκόπου) της πόλης Livn. Παλαιότερα ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, δεν δέχθηκε να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο, με κυριότερη αιτία την κρίση στην Ουκρανία. Ο Marco Tosatti, παρατήρησε με «παράπονο, τη χρήση του «υποτιμητικού όρου Ουνίτες» (termine negative Uniati), που χρησιμοποιείται από τους Ορθοδόξους για τους ελληνο-καθολικούς, που ως γνωστό πλαισίωναν και πλαισιώνουν τη μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές στην Ουκρανία.

Προς τι η ονομασία ‘’ελληνο-καθολική’’; Ούτε Ελληνική είναι, ούτε καθολική. Ο εθνικός χαρακτηρισμός Ελληνική δεν είναι απλά ατυχέστατος, αλλά και δόλιος. Είναι εξ ολοκλήρου κομμάτι του Ουκρανικού λαού, οι Ουκρανοί Ουνίτες. Αφού οι Ουνίτες είναι Ουκρανικής καταγωγής, γιατί να χρησιμοποιείται ο όρος ελληνο-καθολικοί; Υπάρχει οιαδήποτε σχέση με εθνικό χρωματισμό; Είναι παπικοί ελληνικής καταγωγής;

Γιατί θέλουν οι ιερείς των, να ενδύονται με άμφια όμοια των Ορθοδόξων; Γιατί θέλουν να χρησιμοποιούν τους λειτουργικούς τύπους των Ορθοδόξων; Γιατί Ορθόδοξοι Ουκρανοί, εγκατέλειψαν την Πατρώα Πίστη και έγιναν ‘’λύκοι βαρείς’’; Μήπως τους συγκίνησε το Παπικό ‘’αλάθητο; Μήπως εντυπωσιάστηκαν από την εξουσιαστική μανία του Παπικού Πρωτείου; Καταλαβαίνουν ότι η Μία Εκλησία, το Filioque ποτέ δεν το δέχτηκε. Καταλαβαίνουν ότι η Μία Εκκλησία, ορθώς πιστεύει στην διάκριση ουσίας και ενέργειας του Θεού και τόσα άλλα. Αφού θέλουν να είναι ενωμένοι με τους Παπικούς φυσικό είναι να ενδύονται όπως οι Παπικοί και να ακολουθούν τα Παπικά Τυπικά. Προς τι η δολιότητα;

Δυστυχώς όλα τούτα τα κάνουν για τους ευνόητους λόγους. Θέτουν κατά απαράδεκτο τρόπο τον εθνικό διαχωρισμό και όχι τον εκκλησιαστικό. Η παπική δολιότητα δυστυχώς, δεν εξέλιπε από την εποχή του Σχίσματος μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός τους απεκάλεσε «Γραικολατίνους» και «μιξόθηρας ανθρώπους». Η διαδοχή της δόλιας έγνοιας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Βατικανού. «Διαδέχοντες οι Πάπες δολία διαθέσει τε εκ ψυχής»**, προστάτες γίνονται της Ουνίας.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος Marco Tosatti, ο Καρδινάλιος Christoph Shoenborn, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσει την κατάσταση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στη χώρα. Ομιλεί λες και είναι η Επίσημη Εκκλησία της Ουκρανίας. Πολύ μας λυπεί η Ουνιτική θρασύτητα στην Ουκρανία, αλλά και το πολύτροπο της ουνιτικής δολιότητας. Κατά τα άλλα ακαίρως τους Παπικούς, ‘’αδελφή εκκλησία’’ αστόχως καλούν ‘’τινές’’.

* «Λύμης φθοροποιού, φυγόντες κακοδόξων» - Από τα Απόστιχα Προσόμοια, του Εσπερινού της Κυριακής της Ορθοδοξίας 

** Κατά το υμνολογικό ατόπημα που είχε ψαλεί στον Πατριαρχικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη : «διαδέχων διαθέσει τε εκ ψυχής»
 
Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες