Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή. Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί.

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Αποδόμηση των φύλων

ΗΠΑ: Η αποδόμηση των φύλων. Καταργούνται πλέον οι έννοιες ''αγόρι'' και ''κορίτσι'' για τα σχολεία της Virginia...

 
Η «πρόοδος» που ήρθε στην Σουηδία εξαπλώνεται σιγά - σιγά σε όλον τον «προοδευτικό» κόσμο. Δεν θα γλυτώσουμε εμείς βέβαια.

Μια από τις μεγαλύτερες σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ ετοιμάζεται να περιλάβει «την ταυτότητα του φύλου» (“gender identity”) στη διδακτέα ύλη, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται μάθημα σχετικά με τη «σεξουαλική ρευστότητα» και το «σεξουαλικό φάσμα» - την ιδέα ότι δεν υπάρχει «100 τοις εκατό αγόρι» ή «100 τοις εκατό κορίτσι»! (Όλα είναι στο μυαλό…)

Τα Δημόσια Σχολεία της Επαρχίας Fairfax κυκλοφόρησαν μια έκθεση με συστάσεις για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών οικογενειακής ζωής για τις τάξεις 7 έως 12. Οι αλλαγές, που οι κριτικοί αποκαλούν «ριζοσπαστική ιδεολογία του φύλου», θα εισαχθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα.

«Η ευρύτερη εικόνα είναι αυτό είναι πραγματικά μια επίθεση στην ίδια τη φύση», δήλωσε ο Peter Sprigg του Family Research Council.

«Οι άνθρωποι δημιουργούνται ως αρσενικό και θηλυκό. Όμως, η σημερινή ‘transgender ιδεολογία’, δεν το δέχεται και μας λένε ότι μπορούμε να είμαστε και τα δύο φύλα, ή μπορούμε να μην είμαστε κανένα φύλο, ή μπορούμε να είμαστε όποιο φύλο θέλουμε. Και εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να τα δεχτούμε όλα αυτά».

Το σχέδιο καλεί για τη διδασκαλία κατήχηση στους μαθητές της έβδομης τάξης του ‘transgenderism’ και της δέκατης της ιδέας ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα «ευρύτερο φάσμα».

 
Ιδού τι θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά στο Γυμνάσιο:

«Στους μαθητές θα πρέπει να παρέχονται οι ορισμοί για τους όρους του ‘γενετήσιου προσανατολισμού’, της ετεροφυλοφιλίας, της ομοφυλοφιλίας και της αμφιφυλοφιλίας και του όρου της ταυτότητας του φύλου - του ‘transgender’». Και όλα αυτά βέβαια, για να «δοθεί έμφαση στην αναγνώριση ότι ο καθένας βιώνει αλλαγές…, χωρίς γλώσσα αποκλεισμού…..στην προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις».

«Η ταυτότητα ενός ατόμου θα πρέπει επίσης να περιγραφεί ως έχουσα τέσσερα μέρη: το βιολογικό φύλο, την ταυτότητα φύλου (περιλαμβάνει τους transgender), το ρόλο του φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό (περιλαμβάνει ετεροφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και ομοφυλόφιλους)».

Οι μαθητές θα διδάσκονται ότι η σεξουαλικότητα κάποιου «εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του».

Οι γονείς έχουν φρικάρει. Τουλάχιστον οι μη «προοδευτικοί».

«Οι γονείς πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτή την επίθεση», δήλωσε η Andrea Lafferty, πρόεδρος του ‘Traditional Values Coalition’. «Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα - αλλά είμαστε».

Την περασμένη εβδομάδα, το σχολικό συμβούλιο ψήφισε για να συμπεριλάβει την «ταυτότητα φύλου» στην πολιτική των «μη διακρίσεων» - μια απόφαση στην οποία αντιτίθενται σθεναρά οι γονείς.

Η Lafferty προειδοποιεί ότι το σχολείο κινείται προς την αποδόμηση των δύο φύλων.

 
Και μετά ήρθε η "πρόοδος"

«Το τέλος αυτής της ιστορίας είναι η αποδόμηση του φύλου - απόλυτα», είπε. «Δεν το λένε - αλλά αυτό προφανώς είναι το κίνητρό τους».

Ο εκπρόσωπος της Σχολικής Εφορείας John Torre δήλωσε στους Washington Times ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών δεν έχουν να κάνουν με την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας που επιτρέπει σε αγόρια που αυτοπροσδιορίζονται ως «κορίτσια» να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια της επιλογής τους.

Η Lafferty υποστηρίζει ότι οι γονείς δεν θα είναι σε θέση να επιλέξουν τα παιδιά τους να μην παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, επειδή τα μαθήματα θα είναι μέρος της υποχρεωτικής διδακτέας ύλης για την υγεία.

Ο Torre, ωστόσο, λέει ότι οι γονείς θα έχουν αυτή την δυνατότητα.

«Δεν λέει στους ανθρώπους την αλήθεια», δήλωσε η Lafferty. «Κάνει bullying στους γονείς. Εκφοβίζουν και απειλούν».

«Πρόκειται για θέμα καθαρά ιδεολογικό», λέει ο Sprigg. «Όχι επιστημονικό».

Πηγή: Κόκκινος ουρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες