Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Η αλήθεια για την Αστρολογία, (Νο 3)

Σ'αυτό το βίντεο, δείτε την σχέση μεταξύ αστρολογίας, παπικής εκκλησίας, εβραϊκής καμπάλα και διαφόρων Παπών, μεταξύ αυτών και του Πάπα Γρηγορίου 13ου, που άλλαξε το ορθόδοξο εορτολόγιο με το γρηγοριανό ημερολόγιο, έφερε το όνομά του γιατί ήθελε να μείνει στην ιστορία. Τελικά έμεινε στην ιστορία γιατί με διαταγή του σφάχτηκαν 30.000 προτεστάντες, στην γνωστή σε όλους μας νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες