Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Παρανοήσεις γύρω από τον bar code.

Το ιστολόγιο σας παραπέμπει σε άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν 17 χρόνια για τον γραμμωτό κωδικό με σκοπό μόνο την ενημέρωση στο τεχνολογικό κομμάτι και πώς παραποιήθηκε από την οραματίστρια διαμαρτυρόμενη εξ Αμερικής Mary Stewart Relfe. 

Είναι χρήσιμο να δούν όσοι θέλουν να δουν ότι αλλιώς είναι κατασκευασμένος ο κωδικός και αλλιώς παρουσιάστηκε από την οραματίστρια. Τις θέσεις της τις υιοθέτησαν πολλοί ορθόδοξοι πιστοί από κάθε πλευρά και σήμερα σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα ακούν προτεσταντικές απόψεις σαν να είναι πατερικές...

Τα λοιπά αναφερόμενα στο άρθρο σε ονόματα, πολιτική κ.α. δεν μας αφορούν ούτε μας βρίσκουν σύμφωνους. Σας παραπέμπουμε εκεί μόνο για το κομμάτι της τεχνολογικής παρανόησης και μυθοπλασίας εξαιτίας της οραματίστριας και λόγω του κακού που έχει προκληθεί στους πιστούς ελέω αγνοίας των Γραφών και της πατερικής διδασκαλίας.

https://fdathanasiou.wordpress.com/2011/01/10/%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b3%cf%8d%cf%81%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8c-666/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες