Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Zentraler Ökumenischer Gottesdienst...

Άλλη μία από τις πολλές οικουμενιστικές λατρείες στην οποία συμμετέχει και ο ''ορθόδοξος'' Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος μαζί με παπικό αρχιεπίσκοπο και διαμαρτυρόμενο ποιμένα. 

Στο εξωτερικό τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα και συχνά από ότι στην Πατρίδα μας.  Στη Λέσβο ήρθε ο Πάπας Ρώμης και συμπροσευχήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαίο. 

Η αίρεση του οικουμενισμού καπλάζει, όποιος συνειδητοποιεί τον κίνδυνο για την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του πρέπει να τρέξει μακρυά από τους αιρετικούς ''ορθόδοξους'' ρασοφόρους. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει ότι είναι καλύτερα να προσεύχεται κάποιος σπίτι του παρά να συμπροσεύχεται με αιρετικό επίσκοπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες