Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Ένα αξιόλογο βίντεο στο οποίο ο αείμνηστος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, μέσα από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και εδάφια της Καινής Διαθήκης, αποδεικνύει τις βλάσφημες και αντιβιβλικές θέσεις των πεντηκοστιανών, ευαγγελικών, αλλά και άλλων αιρετικών, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του μόνου αληθινού Θεού, της Μαριάμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες