Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο πολιτισμός του ισλαμικού κράτους ISIS.

Σας παραπέμπουμε σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση όπου υπάρχει βίντεο και εικόνες από την τιμωρία που επέβαλαν οι ακραίοι ισλαμιστές του ISIS σε δέκα περίπου άτομα τα οποία θεωρήθηκαν ως κατάσκοποι που εργάζονταν για την κυβέρνηση Άσαντ. Σας προειδοποιούμε ότι το βίντεο είναι από τα πιο σκληρά και βίαια που έχουμε δεί με αποκεφαλισμούς, σκηνοθετικά έτσι δοσμένους που κάνει το θέαμα ακόμη χειρότερο, πιο πολύ δεν γίνεται μάλλον. Το περιεχόμενο είναι ακατάλληλο για άτομα με όχι δυνατά νεύρα και κάτω των 18 ετών. Βλέπετε με δική σας ευθύνη. Αν θέλετε να συνεχίσετε κάνετε κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες