Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Νεοημερολογίτης Επίσκοπος μιλάει για τον οικουμενισμό.

Αναδημοσιέυουμε την εγκύκλιο με σχόλια δικά μας, με πράσινα γράμματα.

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, Μην παρασυρθούμε από την παναίρεσι του Οικουμενισμού...


Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την Κυριακή της Ορθοδοξίας 2014

Σήμερα, οι Ορθόδοξοι Ιεροί Ναοί μας πανηγυρίζουν και λάμπουν. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου κατοικούν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Ιεροί Ναοί μας ανοίγουν διάπλατα τις πύλες τους για να εισρεύσουν και να λατρεύσουν ορθοδόξως τα πλήθη των πιστών, τον τρισυπόστατο Θεό μας.

«Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως (γεμάτη) πεφανέρωται σήμερον…».

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Κυριακή κατά την οποία, ιδιαίτερα, η μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, η Ορθοδοξία μας, εορτάζει σαν πνευματική μητέρα με τα παιδιά της τη νίκη της κατά των αιρέσεων και τον θρίαμβο της κατά των ποικιλώνυμων εχθρών της. (Με ποιό τρόπο τιμάει η νεοημερολογίτικη εκκλησία την νίκη κατά των αιρετικών; Με το να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως μέλος; Το Σύμβολο της Πίστεως μιλά για Μία Εκκλησία, όχι πολλές...) Αυτή τη λαμπρή ημέρα, σήμερα, επιθυμώ να επικοινωνήσω μαζί σας.

Ως υπεύθυνος Επίσκοπος, ο οποίος θα δώσω λόγω στον Κύριό μας, ως πνευματικός πατέρας, ο οποίος χάριτι Θεού αγωνίζομαι και φροντίζω για τη σωτηρία σας, θέλω να διατρανώσω ενώπιόν σας την αλήθεια.(Θα πει την αλήθεια ο εν λόγω σεβαστός Επίσκοπος ότι δηλαδή η εκκλησία στην οποία ανήκει έχει πέσει σε τόσες αιρέσεις πια που ούτε οι ίδιοι δε ξέρουν τί πιστεύουν; Άλλοι συνεπίσκοποι του είναι θιασώτες της μεταπατερικής θεολογίας, άλλοι εναντίον, άλλοι συμμετέχουν ενεργά σε συμπροσευχές μετά αιρετικών και αλλοπίστων, άλλοι κοιτάζουν αδιάφορα, άλλοι γράφουν και μιλούν εναντίον του οικουμενισμού αλλά συμπροσεύχονται με τους οικουμενιστές συνεπισκόπους τους. Σχεδόν όλοι οι Επίσκοποι δέχονται χωρίς, απ' όσο ξέρουμε, καμία ένσταση έστω τις αιρετικές διδασκαλίες περί μη εικονίσεως της Αγίας Τριάδος και της εκ του τάφου Αναστάσεως Του Κυρίου μας. Το αυτό ισχύει και για την αιρετική διδασκαλία, που έχει εισέλθει και στον παλαιοημερολογίτικο χώρο της Ελλάδος από την νεοημ/τικη εκκλησία, ότι δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται πάντα ο Υιός και ποτέ ο Πατέρας!!! Αυτές και πολλές άλλες αιρέσεις, που είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα από την συμμετοχή της εκκλησίας του εν λόγω Επισκόπου στην αιρετική οικουμενική κίνηση, θα τις ομολογήσει άραγε στον λαό του;) Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν είναι μία από τις πολλές εκκλησίες, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί, αλλά η μόνη, η μοναδική Εκκλησία του Χριστού μας. 

Οι λεγόμενες προτεσταντικές «Εκκλησίες» δεν μπορούν να θεωρηθούν Εκκλησίες. Είναι θρησκευτικές ομάδες, θρησκευτικοί οργανισμοί. (Αυτό το δέχονται όλοι οι συνεπίσκοποι του; Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει πεί κατ' επανάληψιν περί εγκύρων μυστηρίων των αιρετικών και έχει προσφωνήσει πολλούς εξ αυτών ως αδελφούς εν Χριστώ, όπως τον παπικό ηγούμενο της Μονής Bose, στην οποία Μονή εγκαταβιούν μοναχοί από την παπική, την προτεσταντική και την νεοημερολογίτικη εκκλησία...)

Η παπική πάλι λεγομένη «Εκκλησία», δεν μπορεί να ονομασθή Εκκλησία. Αποσχίσθηκε από την μία Εκκλησία, εισήγαγε αιρετικά και αντιεκκλησιαστικά δόγματα στα οποία επιμένει χωρίς καμία διάθεσι μετανοίας και επιστροφής. Απ’ εναντίας η Ορθόδοξος Εκκλησία μας μπορεί να επαναλάβη χωρίς δισταγμό τους λόγους του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου: «Η πίστις μου, έλεγε ο Αγ. Γρηγόριος, είναι αυτή που ήκουσα από τα θεία λόγια, την οποία εδιδάχθην παρά των αγίων πατέρων, την οποία εδίδαξα χωρίς να συμμορφούμαι προς τις διάφορες περιστάσεις και τους διάφορους καιρούς». (Συγγνώμη αλλά ό Επίσκοπος δεν γνωρίζει το γαλλικό κείμενο που υπέγραψε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας το 1965, στο οποίο μιλάει καθαρά για έναρξη κοινωνίας μεταξύ των δύο εκκλησιών; Η προσφώνηση ''εν Χριστώ αδελφέ'' που απευθύνουν οι Πατριάρχες στον αιρετικό Πάπα δεν είναι αναγνώριση της εκκλησίας του; Όταν μιλούν οι Πατριάρχες και κάποιοι Επίσκοποι για δύο πνεύμονες της μίας εκκλησίας, δηλαδή Ρώμη, ο ένας πνεύμονας και τα υπόλοιπα Πατριαρχεία ο άλλος πνεύμονας, αυτό δεν είναι εξίσωση αλήθειας και ψεύδους, φωτός και σκότους;)

Η Ορθόδοξος Εκκλησία με τη χάρι της Παναγίας Τριάδος διετήρησε ορθή, ανόθευτη, αυθεντική τη διδασκαλία του Χριστού μας, των θεοκηρύκων Αποστόλων, με όλη την καθαρότητά της. Δεν έχει μόνο αδιάκοπη ιστορική συνέχεια από της εποχής του Κυρίου και των Αποστόλων. Έχει κυρίως και προπαντός την ίδια πίστι, το ίδιο πνεύμα, το ίδιο ήθος με την πρώτη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία μπορεί να πη: «Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων». (Όταν ο Επίσκοπος μιλά για ίδια πίστη τί εννοεί; Ότι οι απόστολοι που απαγορεύουν να εισέλθει Χριστιανός σε ιουδαϊκή συναγωγή με ποινή αφορισμού για τον λαϊκό και καθαίρεση για τον Κληρικό, είχαν την ίδια πίστη με τους σημερινούς Επισκόπους που δέχονται από ιουδαίους στο θρήσκευμα να τους ονομάζουν ποιμενάρχες τους;;; Είναι ο νεοημερολογίτης Επίσκοπος Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος ποιμενάρχης και των ιουδαίων; Εμείς ξέρουμε ότι ένας νεοημερολογίτης Επίσκοπος είναι ποιμήν των νεοημερολογιτών, ένας ραββίνος ποιμήν των ιουδαίων πιστών του, κλπ... Όταν μιλάει ο Επίσκοπος μιλά για ίδιο πνεύμα τί εννοεί;;; Ότι ο απόστολος Παύλος που αναθεματίζει ακόμα και τον άγγελο που θα πει διαφορετικά από όσα οι απόστολοι είπαν, είχε το ίδιο πνεύμα με τους Επισκόπους του νέου ημερολογίου που δέχονται να προσευχηθούν σε μία σφαίρα μαζί με βουδιστές, ιουδαίους, μουσουλμάνους; Φαντάζεται κάποιος δηλαδή τον απόστολο Παύλο να συμπροσεύχεται με ιέρεια της Αστάρτης; Όχι μόνο δεν συμπροσευχόταν με αλλόπιστους αλλά όσες φορές πήγε σε συναγωγή για να κηρύξει την αλήθεια Του Χριστού μας είχε προβλήματα, άλλες φορές τον εδίωξαν, άλλες τον λιθοβόλησαν, άλλες τον έσυραν σε δίκη... Εκείνοι που σήμερα θέλουν να λέγονται διάδοχοι των αποστόλων έχουν φάει έστω ένα χαστούκι γιατί μίλησαν για την αλήθεια Του Χριστού;)

Πάντοτε οι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησία εζούσαν και τόνιζαν την ταυτότητα και τη συνέχεια της πίστεως από των Αποστολικών χρόνων. Για παράδειγμα, οι Πατέρες της Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στην απόφασί τους τη σχετική με τις εικόνες ομολογούν: «Ημείς κατά πάντα των θεοφόρων πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες, κηρύσσομεν εν ενί στόματι και μια καρδία μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν…». Μόνο λοιπόν, η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μία, αγία, καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α Τιμ. γ , 15) και η μόνη κιβωτός της σωτηρίας μας.

Αυτή η αλήθεια μας υπαγορεύει το δικό μας καθήκον, το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε και να διακονούμε, αν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Όσοι ευρίσκονται εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ευρίσκονται στην πλάνη, το ψεύδος και στην απώλεια. Οφείλουμε να προσευχόμαστε θερμά για την μετάνοια των αιρετικών, των πλανεμένων, των εχθρών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εφ’ όσον όμως μένουν και επιμένουν στην πλάνη τους, στην αίρεσί τους, δεν μπορούμε να τους δεχώμαστε στην Εκκλησία μας και να συνάπτουμε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Προσέξατε, γράφει ο Απ. Παύλος, «μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον» (Β Θεσ. β , 3). Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Υπήρχε φόβος να νοθευτή η αλήθεια. Και για να μην εξαπατηθήτε, για να μην παρασυρθήτε και ξεφύγετε από την αλήθεια και περιπέσετε στην πλάνη, στην αίρεσι, στην κακοδοξία, «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου, είτε δι’ επιστολής ημών». (Β Θεσ. β , 15). (Καλά τα λέει ο Σεβασμιώτατος όμως η φωτογραφία άλλα δείχνει...)
http://www.ecclesia.gr/epikairotita/pronaos_images/10012014_antipr_3.jpg

Συμπροσευχή νεοημερολογίτου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και παπικού Αρχ/που Νικολάου, όπως κοιτάτε την φωτογραφία δεξιά ο πρώτος δίπλα στον Αρχ/πο Ιερώνυμο, με τις συνοδείες τους. Σε αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο και την Σύνοδο υπάγεται και ο Επίσκοπος Κοσμάς, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Δεν έχουμε διάθεση προσωπικής επίθεσης, αλλά δεν νομίζει ο Σεβασμιώτατος ότι μία αποτείχιση από την σύνοδο του θα συγκρατούσε τους οικουμενιστές από τον κατήφορό τους;
Σήμερα, αγαπητοί, που εορτάζει η μητέρα μας Ορθόδοξος Εκκλησία, μας καλεί για τη δική μας σωτηρία να παραμείνουμε αγρυπνοι στις θείες επάλξεις, να εμπνεώμαστε από τους αγίους πατέρες μας και να ομολογούμε την άπαξ παραδοθείσα πίστι μας με παρρησία, με λόγια άξια και έργα θεοφώτιστα και θεοκίνητα.

Δεν είναι απλός ο κίνδυνος που απειλεί την Ορθοδοξία μας. Σκοτεινές δυνάμεις, αθεΐα, υλισμός, Μασωνεία, Χιλιασμός, Μάρτυρες του Ιεχωβά, αποκρυφισμός, παγανισμός, αρχαιολατρεία, μία ατελείωτη αλυσίδα, περισφύγγει μεθοδικά και ύπουλα το πανάγιο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Την πολεμεί, την συκοφαντεί, διασύρει την ιερωσύνη, χλευάζει τα ιερά μυστήρια με σκοπό τον εξευτελισμό και την περιθωριοποίησι της Ορθοδοξίας μας. (Καλά τα λέει ο Επίσκοπος άλλα δείχνει όμως η φωτογραφία...)


 
Παγανιστικά δρώμενα στον ναό της μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, παρουσία του Μητροπολίτου Ανθίμου, συνεπισκόπου του Αιτωλίας Κοσμά. Η φλόγα εντος του ναού και η ιέρεια δεξιά της φωτογραφίας με το ντέφι...


Από το άλλο μέρος, ετερόδοξοι αιρετικοί, παπικοί, πεντηκοστιανοί, προτεστάνται μάχονται. Μη μας παραπλανούν οι παπικοί. Με την εωσφορική τους υπερηφάνεια αποδεικνύουν ότι δεν έχουν σχέσι με τον χριστιανισμό, του οποίου θεμέλιο είναι η ταπείνωσις. Πρωτεία, αλάθητα, καισαροπαπισμοί, πλούτη, κοσμικές εμφανίσεις, όλα αυτά είναι ξένα από το πνεύμα του Χριστού μας.
Ακόμη, μην παρασυρθούμε από την παναίρεσι του Οικουμενισμού, ο οποίος απειλεί την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας μας, αφού οι συμβιβαστικές και συγκριτιστικές του τακτικές αναιρούν θεμελιώδεις αρχές της Ορθοδόξου πίστεως και Εκκλησίας μας. (Καλά τα λέει ο Επίσκοπος και πάλι αλλά η φωτογραφία άλλα δείχνει...)

http://www.rsesymposia.org/themedia/Image/symgal/faiths.jpg
 Ο νεοημ/της Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο νεοημ/της Δημητριάδος Μητροπολίτης Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος, ο οποίος δέχτηκε επιστολή στην οποία οι ιουδαίοι του Βόλου τον ονομάζουν ποιμενάρχη τους... Μαζί τους ένας παπικός Καρδινάλιος και ένας μουσουλμάνος ιμάμης...
Αγαπητοί, η προσήλωσίς μας στην ορθόδοξο Εκκλησία μας, δηλαδή στην γνησιότητα της Ευαγγελικής αλήθειας και της Ιεράς Παραδόσεως, η εμμονή μας στην αλήθεια που ελευθερώνει και σώζει, δεν είναι εγωισμός, φανατισμός, στείρα αυστηρότητα.

Όλοι μαζί ας γνωρίζουμε, ας ζούμε την ορθόδοξο αλήθεια, ας την διαφυλάσσουμε ανόθευτη και ας ζούμε με υπακοή και αγάπη, με συνέπεια και αφοσίωσι στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας. Έτσι, θα μείνουμε άτρωτοι από τους πολλούς έχθρούς, άξιοι της σωτηρίας μας. Όλοι μας ας διακηρύξουμε λόγοις και έργοις «Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία…..ει δε καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα».

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Πηγή: Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες