Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Άγιος Ανατόλιος της Λαύρας των Σπηλαίων

Ο Άγιος Ανατόλιος ο έγκλειστος έζησε στην Λαύρα των Σπηλαίων τον 12ο αιώνα. Αρχικώς ως δόκιμος διακρίθηκε για την υπακοή και την αγάπη του στην νηστεία και την προσευχή. Ασκήθηκε ιδιαιτέρως στην νοερά άθληση, δηλαδή την συνεχή επίκληση του ονόματος Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού διήλθε όλα τα στάδια της κοινοβιακής βιωτής με αυταπάρνηση και πνεύμα ασκητικό, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου να εγκλειστεί στο κελλί του για μόνιμη εν πνεύματι και αληθεία προσκύνηση ενώπιον Του Κυρίου και Θεού μας. Κάθε μέρα ένας πατέρας της Μονής αέλαβε το διακόνημα να του πηγαίνει το απαραίτητο για την συντήρηση του σώματος φαγητό του και λίγο νερό. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα για την ζωή του. Η μνήμη του καθιερώθηκε να τιμάται στις 3 Ιουλίου ημερα μνήμης του Αγίου Ανατολίου Κωνσταντινούπολης. Το λείψανό του είναι άφθορο και βρίσκεται στην Λαύρα των Σπηλαίων. 
Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες