Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Ο Όσιος Σιλουανός της Λαύρας των Σπηλαίων. (+10 Ιουνίου)


Ο Όσιος Σιλουανός έζησε στην Λαύρα των Σπηλαίων στα τέλη του 13ου,αρχές του 14ου αιώνα. Διακρίθηκε για την επιμονή του στην προσευχή και την φιλακολουθία του. Ακριβής τηρητής του μοναστηριακού του προγράμματος και υπόδειγμα ταπεινώσεως και υπακοής ως δόκιμος μοναχός, αλλά και ως Μεγαλόσχημος, στα διάφορα διακονήματα που τον τοποθετούσε ο Ηγούμενος. Με την δύναμη της προσευχής του ακινητοποίησε τρεις κλέφτες που είχαν μπει στο μοναστήρι για να κλέψουν. Αφού δήλωσαν μετάνοια τους άφησε να φύγουν. Η μνήμη του τιμάται στις 10 Ιουνίου.
 
Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες