Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Συμπροσευχή του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Σερβίας.

http://static.mondo.rs/Picture/331416/jpeg/misa.jpg

Βελιγράδι-15 Φεβρουαρίου 2014. Με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Σερβίας (Ημέρα που απέκτησε Κρατική Υπόσταση) πραγματοποιήθηκε Λειτουργία -συμπροσευχή στον Παπικό Ναό του Βασιλέως Χριστού και παραβρέθηκαν ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Ρεμεζιάνας Ανδρέας, ο Ραβίνος Isak Asiel, ο πρωθυπουργός της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς και οι υπουργοί Νεμπόισα Ρόντιτς και Αλεξάνταρ Άντιτς.

Η Σερβία στις 15 Φεβρουαρίου γιορτάζει, με σειρά εκδηλώσεων (τώρα προστέθηκαν και οικουμενιστικές συμπροσευχές) , την Ημέρα Κρατικής Υπόστασης, σε ανάμνηση τις 15ης Φεβρουαρίου του 1804, όταν οι Σέρβοι επαναστάτησαν κατά των Τούρκων. Επίσης στις 15 Φεβρουαρίου του 1835, στη Σερβία ψηφίστηκε το λεγόμενο ‘Σύνταγμα της Υπαπαντής’, στο Kragujevac το οποίο χάραξε τα θεμέλια για την οικοδόμηση του σύγχρονου σερβικού κράτους.
 
 http://www.kc.org.rs/Slike/Velike/DSC_0067kc.jpg
 
 http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2014/02/16/15723948/Misa.jpg
 
 http://static.vesti.rs/slike-2/Misa-povodom-Dana-drzavnosti.jpg

Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος ξεχνά ότι ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς χαρακτήρισε τον Παπισμό αίρεση (όχι "αδελφή Εκκλησία") τόνισε μάλιστα ότι είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15). Τον Οικουμενισμό μάλιστα ο άγιος Ιουστίνος, χαρακτήρισε Παναίρεση (όχι οικουμενική κίνηση) και μιλούσε για τις τρεις πτώσεις του ανθρώπου που συγκεφαλαιώνονται στα πρόσωπα του Αδάμ, του Ιούδα, και του Πάπα.
 
Πηγή: Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες