Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Episkop Artemije - Izmedju Vere i jeresi nema nista zajednicko

Ο Μητροπολίτης Αρτέμιος έχει διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με το πατριαρχείο Σερβίας, όπως κελεύουν οι ιεροί κανόνες να κάνουμε όταν ό επίσκοπος είναι αιρετικός. Εδώ μιλάει στους λίγους διωκώμενους πιστούς για την αίρεση του οικουμενισμού. Κάποιοι στη πατρίδα μας ακόμα βολεύουν την συνειδησή τους με συκοφαντίες κατά των Γνησίων Ορθοδόξων, και πλανώντας τους αδαείς πιστούς με ψεύδη μέσω ψευτοαντιαιρετικών ιστοσελίδων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες