Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Something You've Never Seen Is Happening in Europe!! | 'Migrant Crisis' | 'WW3' | 'Sweden Invasion'

Οι πολυεθνικές θέλουν το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα να συντηρηθεί ώστε να συντηρηθούν και αυτές. Όταν οι ''χριστιανοί'' Ευρωπαίοι εδώ και δεκαετίες κάνουν ένα παιδί και το οικογενειακό μοντέλο άλλαξε από υπεργεννητικό σε υπογεννητικό, ήρθε η λύση για τις πολυεθνικές από τις πολυεθνικές. Οι ιθαγενείς ευρωπαϊκοί ''χριστιανικοί'' πληθυσμοί απορούν για τις μαζικές μεταναστεύσεις από Ασία και Αφρική. 

Μα αν έβλεπαν την ηθική έκπτωση της Ευρώπης τόσες δεκαετίες, την αντιχριστιανική προπαγάνδα, την δεκτικότητα των ''χριστιανών'' στην αποστασία από τον Κύριο με την έξαρση της μαλθακής και άνετης ζωής εξαιτίας των τραπεζών που μοίραζαν πλαστικό χρήμα, θα καταλάβαιναν ότι όλα αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν και μετά το τέλος έρχεται μία νέα αρχή, για τις πολυεθνικές εννοείται. 

Τελείωσε το πλαστικό ανύπαρκτο χρήμα, τελείωσε το εργατικό δυναμικό αφού οι υπερήφανοι Ευρωπαίοι πληθυσμιακά γερνούν αρνούμενοι να κάνουν δεύτερο παιδί, οπότε οι πολυεθνικές και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έπρεπε να βρουν μία λύση για τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ευρώπη, τρεις μεγάλες αγορές που πέθαιναν. 

Και η λύση ήταν τόσο απλή, αλλαγή πληθυσμών! Θα αλλάξουν τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό με άλλους λαούς που κάνουν ακόμη πολλά παιδιά ώστε να έχουν πολλούς φτηνούς εργάτες. Μέχρι να διαφθαρούν και αυτοί οι λαοί από την πλασματική καπιταλιστική καλοπέραση, οι πολυεθνικές έχουν χρόνια να χαρούν τον κόπο των χεριών τους. Άλλωστε τόσο πάλεψαν ώστε να κάνουν εκατομμύρια ανθρώπους να αλλάξουν ήπειρο!

Όσο για την αντίδραση των ιθαγενών; Και πάλι αντιχριστιανική, διαδηλώσεις, χειρονομίες του ενός δακτύλου, εστίαση σε επί μέρους προβλήματα και όχι στο δάσος. Με το να βρίζει κάποιος ''χριστιανός'' τον μουσουλμάνο υπάρχει περίπτωση να του αποδείξει το δίκιο του; Όταν όμως οι αρχαίοι Χριστιανοί την ώρα που τους έσφαζαν κατέβαζαν βροχή με την προσευχή τους έκαναν ακόμη και τους δημίους τους να γίνουν Χριστιανοί. Με θυμό οι ειδωλολάτρες έπαρχοι έλεγαν, πώς είναι δυνατόν να γίνονται πιο πολλοί αφού τους ρίχνουμε στα θηρία, τους καίμε, τους αποκεφαλίζουμε; Σε πολλούς αυτά δυστυχώς ακούγονται παραμύθια.

Λείπει η προσευχή, η μετάνοια εκ βαθέων, η βιβλική αντιμετώπιση της βίας. Οι ''χριστιανοί'' δεν ξέρουν τί πρέπει να κάνουν. Νομίζουν ότι με την βία θα καταφέρουν κάτι, αδύνατον, διότι τα κράτη με τους νόμους τους βοηθούν τις πολυεθνικές. 

Μόνη λύση η επιστροφή στον Χριστό. Έτσι οι Χριστιανοί των τριών πρώτων αιώνων αντί να εξαφανιστούν από τους διωγμούς των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων, πολλαπλασιάζονταν. Αργή αλλά σίγουρη οδός. Μετάνοια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες