Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Halal κρέας τρώνε στην Αγγλία.

Προσοχή! Χριστιανοί ελέγχετε τί τρώτε. Αν ένα προϊόν έχει ένδειξη Χαλάλ (HALAL GREECE), μην το αγοράζετε. Μην τρώτε κρέας HALAL ή άλλο είδος φαγητού με αυτήν την ένδειξη. 

Δεν τρώμε φαγητά που έχουν διαβαστεί από μουσουλμάνο ιμάμη. Απαγορεύεται από τον απόστολο Παύλο να τρώμε κρέατα που έχουν προσφερθεί σε ανύπαρκτους θεούς, μάλιστα ο απόστολος Παύλος λέει ότι οι ανύπαρκτοι αυτοί θεοί είναι οι δαίμονες (με άλλα ονόματα). Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το όνομα ''αλλάχ''. Διαβάστε το κεφάλαιο 10 από την Α' προς Κορινθίους επιστολή του αποστόλου Παύλου, ώστε να έχετε άμεση γνώση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής μας για το θέμα.

  Αναζητείστε συνοικιακά κρεοπωλεία και αγοράζετε από εκεί, έτσι στηρίζετε και την τοπική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες