Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Islam in Europe (Spain,Belgium and Violence by Muslims in UK,France) and Australia part 2

Ακούστε προσεκτικά τί λέει ο Αμπού Ιμράν μετά το 9' και 45'', ένας ισλαμιστής ηγέτης στο Βέλγιο. Μερικά από όσα λέει, ''ισλάμ και σαρία είναι το ίδιο αλλάζει μόνο το όνομα''. ''Η δημοκρατία είναι λάθος για το ισλάμ''. ''Είναι αλήθεια αστείο όταν ακούω κάποιον να λέει δημοκράτης μουσουλμάνος, είναι σαν λέμε χριστιανός ιουδαίος''. ''Η αναλογία στα σχολεία είναι πάνω από 40% μουσουλμάνοι, η νίκη είναι θέμα χρόνου, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα''. ''Η νίκη του αλλάχ είναι πολύ κοντά''...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες