Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Μίκης Θεοδωράκης για Ιωάννη Μεταξά και ΕΟΝ.

Ο Μίκης, ο γνωστός για τους αγώνες στην αριστερά, ομολογεί ότι όταν ήταν στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας του Ιωάννου Μεταξά, δεν άκουσε να μιλούν εναντίον του κομμουνισμού. Επίσης λέει ότι ο εθνικισμός του Μεταξά ήταν ένας καλός και όχι επιθετικός εθνικισμός. Ομολογεί δε, ότι το ''ΟΧΙ'' το είπε ο Μεταξάς και ο λαός ακολούθησε με χαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες