Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Hundreds of Christians being murdered every day,for not denying Christ.

Προσοχή. Βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες, βλέπετε με δική σας ευθύνη και μόνο. Ακατάλληλο κάτω των 18 ετών.

Ένα ντοκυμανταίρ για τον διωγμό που υφίσταται παγκοσμίως ο Χριστιανισμός, τόσο στον τρίτο κακώς αποκαλούμενο κόσμο, όσο και στον δήθεν ανεπτυγμένο. Αποκεφαλισμοί στις ΗΠΑ, διωγμοί στην κομμουνιστική Β. Κορέα με φυλακίσεις, βασανιστήρια, κάψιμο ναών και χριστιανών σε κράτη μουσουλμανικά αλλά και συλλήψεις σε κράτη ''χριστιανικά'' ή ''δημοκρατικά''... Χριστιανοί διώκωνται παντού στον κόσμο. Ένα θέμα που δεν προβάλλεται στα ΜΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες