Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Anjem Choudary: Πρέπει να εκτελεστείς επειδή πρόσβαλες τον Αλλάχ.

Μιλά δημοσίως για θανατική ποινή στο όνομα του αλλάχ του και δεν τον δικάζουν, κυκλοφορεί ελεύθερος και κηρύττει το μίσος, την θανατική ποινή, την κατάργηση της δημοκρατίας, την εφαρμογή του μουσουλμανικού νόμου σαρία. Κανείς δεν τον στέλνει φυλακή. Μένει μόνιμα στην Αγγλία, όπου διώκωνται οι ειρηνικοί Χριστιανοί, αλλά ο κύριος που δημοσίως λέει ότι πρέπει να πεθάνει όποιος ζωγραφίσει καρτούν τον δήθεν προφήτη Μωάμεθ, δεν τον αγγίζει κανείς. Γιατί άραγε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες