Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Muslims behead a 9-year-old boy (WARNING: Graphic Images)

Προσοχή ακατάλληλο περιεχόμενο για κάτω των 18 ετών. Πολύ σκληρό βίντεο από αποκεφαλισμένα θύματα στη Ταϊλάνδη, εξ αιτίας τη εκεί ισλαμικής τρομοκρατίας κατά των βουδιστών. Βλέπετε με δική σας ευθύνη.

Live Leak – More than than 4000 people from police and teachers to monks and children have been killed in the past 7 years by Muslims in southern Thailand, but hardly a word in the mainstream media. In Southern Thailand Muslim gunmen continue killing and threatening innocent citizens. The Muslim insurgents have threatened to kill 20 teachers and have distributed fliers that said, “WANTED: 20 Deaths of Buddhist teachers.” Muslim terrorists object to the education system which teaches Buddhist culture that is not acceptable in Islam. The attacks are intended to force Buddhists to leave the region because Muslims want to create an independent Muslim nation in the three southern provinces.
Πηγή: barenakedislam.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες