Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Το ζήτημα του Αγίου Νεκταρίου στο χώρο των οικουμενιστών ''ΓΟΧ''. (Μέρος δεύτερο.)

Μέσα σε όλα αυτά τα μη αρμόζοντα σε ρασοφόρους τότε γεγονότα ως προς τις χειροτονίες, υπήρχε και το πρόβλημα όπως ήδη είπαμε, το οποίο υπάρχει ως τώρα, της Αγιομαχίας στον χώρο αυτό ο οποίος είναι πολυδιασπασμένος, αν και εσχάτως ενώθηκαν δύο ομάδες εκ των πολλών. Κατά την περίοδο 2006 - 2013 ο γράφων υπήρξε αναζητητής της Ορθοδοξίας στις διάφορες ομάδες των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'', αναχωρών από την Εκκλησία Της Ελλάδος των Γνησίων Ορθοδόξων. Διεπίστωσε πως εκτός του γεγονότος πως όλες οι ομάδες έχουν κοινωνία με τον οικουμενισμό, αφού μεταδίδουν τα μυστήρια τους, στους κατ' ομολογίαν των ιδίων, οικουμενιστές νεοημερολογίτες, και γι' αυτό τους ονομάζουμε οικουμενιστές ''ΓΟΧ'', επιπλέον υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα αγιομαχίας απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου.

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2009/11/agios-nektarios1.jpg

Ο Άγιος Νεκτάριος το 1893 σε χωριό της Εύβοιας, μετά την Θεία Λειτουργία.

Συγκεκριμένα χωρίς αναφορά σε πρόσωπα ονομαστικώς, αφού η αντίθεσή μας δεν είναι κατά προσώπων αλλά κατά της πλάνης τους, κάποιος Επίσκοπος μίας εξ αυτών των ομάδων, όταν τον είχε ρωτήσει ο γράφων το 2007 αν φροντίζει να λειτουργεί στη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, του είχε απαντήσει οτι δεν καίγεται κιόλας... Στη συνέχεια ερωτήθηκε ο εν λόγω Επίσκοπος αν τιμά τον Άγιο Νεκτάριο και απάντησε γενικώς και αορίστως ότι η απόφαση της αγιοποίησης του ήταν απόφαση του οικουμενιστού Πατριάρχου Αθηναγόρα, και πως ένας Μοναχός ονόματι Μελχισεδέκ, ήταν εκείνος που προώθησε την ιδέα ότι ο Επίσκοπος Νεκτάριος είναι Άγιος. Μάλιστα ομολόγησε πως ένας Ιερέας του, τον οποίον μου κατονόμασε, επίσης δε τιμά τον Άγιο αφού διατηρούσε σχέσεις με την γνωστή μονή Αναλήψεως Κοζάνης της αγιομάχου Μοναχής Μαγδαληνής, οπότε από 'κει του έμεινε και η πλάνη αυτή. 

Σημειωτέον πως ο γράφων είχε επαφές με τον εν λόγω Ιερέα και σε θέμα συζητήσεως περί της Μοναχής Μαγδαληνής όταν ο γράφων είχε θίξει την δαιμονική πλάνη της, ο Ιερέας είχε δείξει να συμφωνεί με την φράση ''Τί να πεις...''. 

Επίσκοπος άλλης συνόδου είχε ομολογήσει, πάλι στον γράφωντα, πως μονή στη βόρειο Ελλάδα δεν τιμά τον Άγιο Νεκτάριο. Όταν τον ρώτησε ο γράφων γιατί η σύνοδος στην οποία υπάγεται η μονή δεν καλεί το ηγουμενοσυμβούλιο ώστε να διορθώσει την κατάσταση, ο Επίσκοπος απήντησε πως κατ' οικονομίαν γίνεται ανεχτή αυτή η πλάνη για να μην πάει το μοναστήρι να υπαχθεί σε άλλη σχισματική ομάδα παλαιοημερολογιτών Επισκόπων. Μετά από αυτή την συζήτηση όμως έρχεται φυσιολογικά η εξής σκέψη: Τί θα γίνει με την σωτηρία της κάθε προσερχομένης στη μονή για να σώσει την ψυχή της αλλά τελικώς βρίσκεται να μη τιμά τον Άγιο Νεκτάριο, αφού ούτε Θεία Λειτουργία κάνουν την ημέρα της εορτής του, ούτε Παράκληση του κάνουν; Ίσως να ήταν κάτι αδιάφορο και για τον συγκεκριμένο Επίσκοπο και για την σύνοδο που άφηνε την κατάσταση αυτή να ανθίζει μέσα στο μοναστήρι.
 
Ιερομόναχος της ιδίας συνόδου που δραστηριοποιείται σε Πειραιά, Αθήνα και περίχωρα Αττικής σε συνομιλία που είχε με τον γράφοντα ομολόγησε ευθέως πως δεν θεωρεί Άγιο τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκτάριο. Όταν τον ρώτησε ο γράφων αν κάνει μία στις χίλιες λάθος, τί θα πει όταν κοιμηθεί στον Άγιο που θα βρεί μπροστά του, εκείνος σήκωσε τους ώμους και χαμογέλασε αμήχανα. Δυστυχώς ακόμα ένας Επίσκοπος, μέλος της ιδίας συνόδου, συγγενής του συγκεκριμένου Ιερομονάχου δεν τιμούσε τον Άγιο και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στο να γίνει Επίσκοπος... Τώρα πιά είναι στα χέρια της Απόλυτης Δικαιοσύνης, από την οποία δε πρόκειται να ξεφύγει κανένας μας...

Στο χωριό Φαλάνη 10 χλμ εκτός Λαρίσης, είχε ένα σπίτι με ιδιωτικό εκκλησάκι, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, ένας από τους οδηγούς της αγιομάχου Μοναχής Μαγδαληνής ονόματι Χατζόγλου. Το εκκλησάκι αυτό το εξυπηρετούσε μυστηριακώς Αυξεντιανός Μητροπολίτης που τα τελευταία χρόνια εντάχθηκε σε σύνοδο οικουμενιστών ''ΓΟΧ'', ο οποίος λένε κάποιοι οτι επίσης δεν τιμά τον Άγιο Νεκτάριο. Έστελνε Ιερέα όταν ζητούσε ο αγιομάχος ιδιοκτήτης του ιδιωτικού παρεκκλησίου, για να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Τις πληροφορίες αυτές μας τις έδωσαν ρασοφόροι οι οποίοι γνωρίζουν όπως μας βεβαίωσαν την πλάνη που έχει ο εν λόγω Μητροπολίτης κατά του Αγίου Νεκταρίου. Αν οι εν λόγω ρασοφόροι μας έδωσαν ψευδείς πληροφορίες δεν γνωρίζουμε, άλλωστε όταν ακούμε κάτι και 'μεις το ακούμε σχετικώς και όχι απολύτως, δεν το υιοθετούμε. Επιπλέον μας πληροφόρησαν πως είχε επαφές και με το μοναστήρι της Αναλήψεως στη Κοζάνη. Λειτουργούσε, έκανε κουρές ρασοφόρων Μοναζουσών και Μεγαλοσχήμων. Αυτό μας το επιβεβαίωσε και δεύτερη πηγή. 

Τώρα αν ισχύουν όλα αυτά, τί κάνει η Σύνοδος στην οποία υπάγεται ο εν λόγω Μητροπολίτης; Έχει προσπαθήσει να συνετίσει τον αγιομάχο Επίσκοπο ή τον ανέχεται κατ' οικονομίαν; Όταν κοιμηθεί ο Επίσκοπος, αφού και ηλικίαν έχει, τί θα πεί στον Άγιο Νεκτάριο; Όταν έρθει το κοινό χρέος για όλους τί θα πούν οι Επίσκοποι που ανέχονται αυτές τις καταστάσεις, στον Άγιο Νεκτάριο;

Σίγουρος είναι ο γράφων μόνο για όσα του είπαν οι ίδιοι οι μη δεχόμενοι τον Άγιο Νεκτάριο. Η διάθεση ιστορικής αναφοράς στο ζήτημα γύρω από τους αγιομάχους που βρίσκονται στο χώρο των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'', οπαδών του π. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, εξ ού και Φλωριναίοι, δεν είναι ούτε η εμπάθεια όπως θα φαντάζονται κάποιοι ευρισκόμενοι στο χώρο αυτό, ούτε η πορεία μας στον συγκεκριμένο χώρο και η δήθεν πίκρα που διαδίδουν κάποιοι πως έχουμε κατόπιν της, ούτως ή άλλως εθελουσίας, αναχωρήσεως μας και εντάξεως μας και πάλι στην Ορθόδοξο Εκκλησία της Ελλάδος των Γνησίων Ορθόδοξων. Αντιθέτως η συμπεριφορά της οποίας έτυχε ο γράφων όσο περιόδευε στις διάφορες συνόδους των Φλωριναίων ήταν καλή ως άριστη μερικές φορές. Αλλά είναι διάφορο αυτό από τα φαινόμενα αιρέσεως και αγιομαχίας τα οποία συνάντησε ο γράφων στον χώρο.

 http://www.agios-nektarios.gr/06/images/01/03big.jpg


Ο Άγιος κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος.

Η διάθεση μας σε όσα γράφουμε, είναι η αποκατάσταση της ιστορικής αληθείας, την οποία πολλά ιστολόγια και ιστοσελίδες μάλλον από άγνοια παραποιούν, η σωτηρία έστω και μίας ψυχής που ίσως παρασυρόμενη από τα βιβλία της κεκοιμημένης πια αγιομάχου Μοναχής Μαγδαληνής, βλασφημεί τον Άγιο Νεκτάριο, η ευθύνη την οποίαν έχουν οι Επίσκοποι οι οποίοι είναι οι πλέον αρμόδιοι να φροντίζουν την σωτηρία του ποιμνίου τους, και όχι να αφήνουν να ανθίζουν φαινόμενα αιρέσεως όπως η κοινωνία μέσω μετάδοσης μυστηρίων με σχισματικούς και εκτός Εκκλησίας κατά την δική τους ομολογία, ή φαινόμενα όπως η αγιομαχία.

Επιπλέον γράφουμε γιατί θεωρούμε πως με την στάση πολλών οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' ρασοφόρων δυσκολεύεται ο καλόπιστος Χριστιανός που ίσως θέλει να πλησιάσει την Γνησία Ορθοδοξία. Πώς θα σταθεί απέναντι σε φαινόμενα κοινωνίας με τον οικουμενισμό μέσω της μετάδοσης μυστηρίων σε εκτός εκκλησίας μέλη της ενορίας; Πολλοί νεοημερολογίτες που θέλησαν να προσεγγίσουν το παλαιό ημ/λόγιο είπαν στον γράφωντα, ''Γιατί να γυρίσουμε με το παλιό αφού κι έτσι όπως είμαστε κοινωνούμε σχεδόν σε όποια ενορία παλιοημερολογίτικη θέλουμε;'' Έτσι εξαιτίας της ασυνέπειας κάποιων εκ των Φλωριναίων κληρικών απέναντι στις εγκυκλίους που έχουν εκδόσει οι ίδιοι οι Επίσκοποί τους στο παρελθόν, πολλοί νεοημερολογίτες παραμένουν στο νέο ημ/λόγιο, εκκλησιαζόμενοι πότε με το παλιό πότε με το νέο. Μπορεί κάποιοι παλαιοημερολογίτες να έχουν σκανδαλιστεί. Κάποιοι εξ αυτών δε, αυτομολούν στο νέο λέγοντας, ''και γιατι να είμαι με το παλιό αφού οι παπάδες μας εκεί κοινωνούσαν τους νεοημερολογίτες; Άρα τα ίδια δεν είναι;'' Κάποιοι λενε, ''Ας κάνει ό,τι θέλει ο παπάς δε με αφορά'', κάποιοι έχουν διαχωρίσει την θέση τους εκκλησιαζόμενοι σε πιο συνεπή ιερέα με τις Εγκυκλίους τους, και έτσι μία δήθεν οικονομία επιφέρει τόσες διαφορετικές αντιδράσεις και τάσεις μέσα στο ίδιο συνοδικό σχήμα.

Πώς θα επηρεάσει το φαινόμενο της αγιομαχίας κάποιον νεοημ/γίτη που στο διαδίκτυο βλέπει κάποιον ''του παλαιού'' να υβρίζει τον Άγιο Νεκτάριο; Οι 13 ημέρες δεν σώζουν όταν η αγιομαχία ανθεί ανεμπόδιστα. Πώς επιτρέπουν οι Επίσκοποι να κοινωνούν οι Μοναχές της εν λόγω Μονής που προαναφέραμε εφόσον δεν δέχονται την αγιότητα ενός προσώπου καθολικώς αποδεκτού ως Αγίου; Υπάρχουν Ιεροκανονικά ερείσματα για αυτήν τους την οικονομία; Κατά την άποψη μας δεν επιτρέπεται να νοθεύεται η Ορθόδοξος Πίστη και να κοινωνούν από το ίδιο Ποτήριο άνθρωποι που βλασφημούν το πρόσωπο ενός Αγίου και ευσεβείς τιμητές του.

Δείτε να  μιλάει για την μετάληψη και νεοημ/τών κληρικός των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' κάνοντας κλίκ εδώ. Αυτά και μόνο μας οδηγούν να γράφουμε και θα συνεχίσουμε αν θέλει Ο Κύριος να γράφουμε όσα Ορθόδοξα και όσα πρέπει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες