Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Abortion: Before & After...

Πολλοί θεωρούν την έκτρωση δικαίωμά τους. Υπάρχουν γυναίκες που τσιρίζουν σε διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματός τους δήθεν να σκοτώνουν το έμβρυό τους... Δικαίωμα στο φόνο ουδείς έχει. Δικαίωμα στη ζωή έχει το έμβρυο... Και κανείς δεν μπορεί να μιλάει για νόμιμη έκτρωση. Ο φόνος είναι έγκλημα ακόμα κι αν το εκάστοτε κράτος τον νομιμοποιεί. Υπεράνω των κρατικών νόμων είναι οι Νόμοι Του Θεού, όταν οι κρατικοί νόμοι είναι αντίθετοι σε Εκείνον και τους Νόμους Του...

Πρέπει οι αναγνώστες μας να βλέπουν την αλήθεια όσο απάνθρωπη κι αν είναι. Οι σκληρές εικόνες που ακολουθούν είναι από πραγματικές εκτρώσεις και αν δεν έχετε γερά νεύρα μην δείτε το βίντεο. Όσοι το δουν να μιλήσουν σε όλους για το απάνθρωπο κομμάτιασμα των αθώων παιδιών που καταλήγουν μάρτυρες στα χέρια δολοφόνων ιατρών και γυναικών...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες