Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αιρέσεις παλιές και νέες...


  Tου Γιάννη Τσεβά

Η μελέτη των αιρέσεων είναι μια άχαρη δραστηριότητα, πρώτον γιατί αντιλαμβανόμαστε την απάτη σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων, την πλύση εγκεφάλου που υφίστανται και τη χειραγώγησή τους, δεύτερον, λόγω της προσωπικότητας των ιδρυτών, που ψεύδονται ασύστολα με σκοπό τη δόξα ή το χρήμα ή τη δύναμη, που τους χαρίζουν οι διδασκαλίες τους και τρίτον, γιατί οι διδασκαλίες τους είναι ανιστόρητες, πολλές φορές ανόητες, γραμμένες από αδαείς και παρουσιασμένες ως θείες αποκαλύψεις, διαψευδόμενες συνεχώς από τα γεγονότα, την πραγματικότητα, και συνεχώς μεταβαλλόμενες, ώστε να καλύπτονται τα λάθη και να εφευρίσκονται νέοι τρόποι εμπαιγμού των οπαδών.

Οι αιρέσεις αποτελούνται από ομάδες ανθρώπων που συγκεντρώνονται γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που συμβαίνει συχνά να είναι γυναίκα. Οι χιλιαστές με τον Ρώσσελ(Μάρτυρες Ιεχωβά), οι Μορμόνοι με τον Σμιθ και τον Γιανγκ, οι οπαδοί της Χριστιανικής Επιστήμης με την Μπαίκερ Έντυ, της θεοσοφίας με την Μαντάμ Μπλαβάτσκυ. Παρότι έχουν εντελώς διαφορετικές διδασκαλίες από εκείνες του Ευαγγελίου, το χρησιμοποιούν και το επιδεικνύουν πολύ συχνά (διαστρεβλώνοντας τις διδασκαλίες του γι' αυτό και λέγονται αιρέσεις) μαζί με το ιερό βιβλίο που έχει γράψει ο ιδρυτής και έχουν διορθώσει ή μερικώς απορρίψει οι κληρονόμοι του. Η διδασκαλία τους συχνά μεταβάλλεται κατά τις ανάγκες. Συχνά έχουν μια πολύ καλή κεντρική διοίκηση απολυταρχικού χαρακτήρα. Το χρήμα είναι ο στόχος τους και αυτό που λέγεται, ότι οι αιρέσεις πληρώνουν τους οπαδούς τους, είναι ίσως λανθασμένο ή γίνεται αρχικά. Μετά οι οπαδοί πληρώνουν την αίρεση. Κάθε αίρεση δίνει έμφαση σε ορισμένα σημεία: οι χιλιαστές στην εσχατολογία και τις προφητείες, οι Μορμόνοι στην ιεραρχία, στις τελετές και τα μυστικά σύμβολα, οι της Χριστιανικής Επιστήμης στις μεταφυσικές εμπειρίες, στον πανθεϊσμό και στη θεραπεία. Κάθε αίρεση έχει και κάποια κοινωνική ομάδα σαν στόχο, άλλοι τους φτωχούς και τους αγραμμάτους, άλλοι τους μορφωμένους και τους πλούσιους άλλοι τους νέους κ.ο.κ.

Η ψυχολογία των οπαδών των αιρέσεων ή παραθρησκειών είναι κοινή σε όλους. Σημειώνουμε ορισμένα στοιχεία χρήσιμα για την κατανόησή της. Οι άνθρωποι των αιρέσεων ζητούν κάτι ή κάποιον στον οποίο να προσκολληθούν, κάτι που θα τους συμπεριλάβει, κάτι που θα τους κάνει να νιώσουν χρήσιμοι και πολύτιμοι. Πολλοί αποδίδουν αυτή την νοοτροπία σε καταστάσεις που συμβαίνουν στο οικογενειακό περιβάλλον τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Όπως και να έχει το πράγμα, η οργάνωση ή εκκλησία, προσφέρει μία λίμνη μέσα στην οποία μπορούν να κολυμπήσουν και να αισθανθούν σημαντικοί.

Γενικά υπάρχει μια παντελής έλλειψη ευρύτητας πνεύματος. Ό,τι αποφασίσει η οργάνωση και η εκκλησία είναι το σωστό, ακόμα και στην περίπτωση που είναι αυταπόδεικτα σφαλερό ή συγκρούεται με κάποια άλλη διδασκαλία της. Είναι πολύ δύσκολο να διεισδύσει κανείς στο μυαλό των ανθρώπων αυτών και να το κάνει να αλλάξει τις ιδέες του.

Δεύτερον, ο αιρετικός αισθάvεται ανταγωνισμό με αυτόν που φέρνει το χριστιανικό μήνυμα και μάλιστα αντιπάθεια. Ο Χριστιανός ταυτίζεται με τις ιδέες του και θεωρείται κακός. Εάν ο χριστιανός κατορθώσει να γίνει αποδεκτός από τον αιρετικό ως άνθρωπος, τότε η επικοινωνία διευκολύνεται καταπληκτικά.Όταν πλησιάσει απροκατάληπτα, με αγάπη και όντας διαβασμένος, μπορεί να καταστρέψει όλο το τείχος που ορθώνουν οι αιρέσεις στους ανθρώπους αυτούς και να επικοινωνήσει. Ο αιρετικός έχει διδαχθεί ότι απελευθερώθηκε από την εκμετάλλευση των χριστιανικών εκκλησιών. Έτσι απομονώνεται στον κόσμο του με τραγικά αποτελέσματα κάποτε (Τζοουνστάουν, περίπτωση φωτεινού δρόμου στην Ελβετία ή ουφολογικής αιρέσεως στις ΗΠΑ).

Ο δογματισμός είναι το φυσικό αποτέλεσμα της απομόνωσης καθώς και η έντονη μισαλλοδοξία. Αυτό στηρίζεται στην αλαζονεία που έχουν, αφού ο Θεός κατευθείαν αποκαλύπτει το θέλημά του στους "αρχηγούς" τους. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι αιρετικοί δέχονται στοιχεία αντιφατικά. Οι 3913 αλλαγές στο βιβλίο του Μορμόνου, συμβαδίζει με το γεγονός ότι το βιβλίο είναι "θεόπνευστο" και έχει αντιγραφεί από το πρωτότυπο. Η ιδρύτρια της Χριστιανικής Επιστήμης παρότι απέρριπτε γιατρούς και φάρμακα έκανε ευρεία χρήση τους. Όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά στο μυαλό των οπαδών. Η απάντηση στους άτυχους αυτούς ανθρώπους είναι η αγάπη και η υπομονή.

Μετά την ανασκόπηση των τριών αιρέσεων θα παραθέσουμε τη μέθοδο του W. Μartin για τη βοήθεια προς τους οπαδούς της Νέας Εποχής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Ας σημειώσουμε ότι ο Μάρτιν ήταν σθεναρός απολογητής της Χριστιανικής πίστεως και μελετητής των αιρέσεων. Το βιβλίο του "Το βασίλειο των αιρέσεων" (Τhe Kingdom of the Cults) είναι πολύ χρήσιμο για οποιονδήποτε θέλει να μελετήσει αυτό το θέμα.

ΣΑΪΕΝΤΟΛΟΓΙΑ (SCIENTOLOGY)

Πρέπει να διακρίνουμε αυτή την αίρεση από μια άλλη με παρεμφερές όνομα, τη Χριστιανική Επιστήμη (Christian Science ). Η Σαϊεντολογία έχει οικονομικούς στόχους και το διακηρύττει. Παρουσιάζει και τιμολόγιο για κάθε στάδιο υπηρεσιών που προσφέρει. Τα ποσά μεγαλώνουν καθώς κάποιος "προχωρεί". Ο ιδρυτής της Ρον Χάμπαρντ έλεγε τα εξής: "συγκεντρώστε xρήμα. Συγκεντρώστε κι άλλο xρήμα. Ωθήστε rους άλλους να παράγουν ώστε εσείς να κερδίζεrε. Με όποιο τρόπο ή για όποιο λόγο τους εισάγετε στη θρησκεία, δεν έχει σημασία. Μόνο κάντε το". Αυτό το πρόσωπο γεννήθηκε στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ το 1911 και αρχικά ήταν μέτριος συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως πυρηνικό φυσικό παρότι ούτε είχε καταφέρει να περάσει το δεύτερο χρόνο του Κολλεγίου και δήλωνε ότι κατείχε διδακτορικό από το Sequoia Uniνersity της Καλιφόρνια, ενώ δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Το 1950 δημοσίευσε το ιερό βιβλίο της Σαϊεντολογίας το "Διανοητική" (Dianetics) και μάλιστα η οργάνωσή του πήρε αυτό το όνομα.

Αργότερα, το 1952, τη μετονόμασε Σαϊεντολογία (Scientology) και δήλωσε ότι είναι θρησκευτικό σύστημα και τα κέντρα διδασκαλίας της, εκκλησίες. Οι σύμβουλοι ονομάστηκαν ποιμένες και φορούν και ιερατικό ένδυμα. Ας σημειώσουμε ότι το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το περίεργο είναι ότι οι οπαδοί της Σαϊεντολογίας αλλά και οι αξιωματούχοι της, αγοράζουν σε ποσότητες τα βιβλία που εκδίδει η οργάνωση (στις εκπτώσεις) για να κατορθώσουν να έχουν τις πρώτες θέσεις στους καταλόγους πωλήσεων. Οι ειδικοί που ασχολήθηκαν κριτικά με τη Σαϊεντολογία αποφάνθηκαν ότι τα βιβλία αυτά είναι επιεικώς ανόητα και δε διαβάζονται.

Η "εκκλησία της Σαϊεντολογίας" του Χάμπαρντ προσπαθεί να "καθαρίσει" τους ανθρώπους από τη δυστυχία. Ο Χάμπαρντ έφτιαξε ένα μηχάνημα που αποκάλεσε "Ε-μέτρο" (Εmeter) και ανιχνεύει το ψεύδος ή την αλήθεια που κάποιος λέει μιλώντας για το παρελθόν του. Η δυστυχία προέρχεται από πνευματικές διαταραχές που δημιουργήθηκαν από πρώιμα τραύματα τα οποία ονόμασε "ενγράμματα" (engrams). Η συμβουλευτική με τη βοήθεια του "έμετρου" διώχνει τα "ενγράμματα" θεραπεύει την τύφλωση και βελτιώνει την εξυπνάδα και την εμφάνιση των "ασθενών". Ο Χάμπαρντ δημιούργησε στάδια θεραπείας: τελειώνοντας το ένα, πληρώνοντας, προχωράς στο επόμενο.

Όσο προχωρούν τα στάδια, τα ποσά που ζητούνται γίνονται τεράστια. Ας σημειώσουμε ότι αφού προσφέρει την θεραπεία, ο Χάμπαρντ, κήρυξε τον πόλεμο σε γιατρούς και φάρμακα.

Το Αμερικανικό κράτος (καθώς και άλλα όπως η Γερμανία όπου απαγορεύεται η οργάνωση ως επικίνδυνη για την κοινωνία) έλαβε σε πολλές περιπτώσεις μέτρα αυστηρά, καταργώντας το αφορολόγητο των εισοδημάτων της Σαϊεντολογίας και απαγορεύοντας δραστηριότητές της, αλλά η επιχείρηση είναι πολύ καλά στημένη. Με διάφορους τρόπους, όπως προαναφέραμε, απομυζά τα χρήματα των οπαδών της που φθάνουν ως την ανέχεια. Σημειώθηκαν περιπτώσεις αυτοκτονίας απελπισμένων, καταρρακωμένων οπαδών.

Η μέθοδος προσεγγίσεως ποικίλει. Άλλοτε όπως στην Ελλάδα γίνεται με κάποιο ερωτηματολόγιο που βοηθάει τους ανθρώπους να δουν αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάντα το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν... Άλλοτε υπάρχουν σεμινάρια και ομιλίες, άλλοτε διάφορες εταιρείες προσεγγίζουν επαγγελματικές τάξεις που έχουν οικονομική επιφάνεια, υποσχόμενες π.χ. να τους αυξήσουν τα έσοδα με τεχνικές που θα τους μάθουν. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο και κερδισμένη είναι η οργάνωση. Άλλες μέθοδοι όπως, εκβιασμός, ψέμα, κλοπή ντοκουμέντων, λασπολογία, οικονομική σκανδαλολογία ακόμα και ξυλοδαρμός και απειλή ζωής χρησιμοποιούνται με στόχο το οικονομικό κέρδος ή την αμαύρωση της υπολήψεως των εναντίων.

Η διδασκαλία της Σαϊεντολογίας λέει ότι υπάρχουν θεοί ανώτεροι και κατώτεροι, ότι ο ''μύθος του Χριστού'' υπήρχε στους προ-καθαρούς ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, ότι ο Βούδας και ο Χριστός ήταν λίγο παραπάνω από καθαροί και όχι "Operating Τhetans" το σπουδαιότερο επίπεδο της Σαϊεντολογίας. Αμαρτία δεν υπάρχει και η κόλαση είναι μύθος για να κάνει τους ανθρώπους δυστυχείς.

Ένα άξιο σημειώσεως στοιχείο είναι ότι στο τελευταίο στάδιο καθάρσεως από το οποίο δεν έχουμε πληροφορίες και μαρτυρίες, αφού αυτός που το περνάει είναι εντελώς υποχείριο, φημολογείται ότι οι "καθαροί" μαθαίνουν ότι ο Χάμπαρντ είναι ο Θεός. Ο Χάμπαρντ ο ίδιος έζησε φοβούμενος τα μικρόβια και τη ζωή του από ενδεχόμενες απόπειρες δολοφονίας του και μάλιστα ένα διάστημα είχε εξαφανιστεί (1980) πράξη που έδωσε αφορμή σε πλήθος φήμες.

Επανεμφανίστηκε και τώρα βεβαιώνεται ότι έχει πεθάνει. Η Σαϊεντολογία, όπως φανερώνουν τα πεπραγμένα της, είvαι εξίσου επικίvδυvη για τηv ψυχή και το πορτοφόλι των θυμάτων της. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι μεγάλος, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει καλή οργάνωση και οικονομικός στόχος. "Οι Ευαγγελικοί πρέπει να μην έχουν σχέση με αυτές τις λανθασμένες θεωρίες, που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την διά του Χριστού χάρη του Θεού. Η απλοϊκή σκέψη ότι η ανθρώπινη φύση μας είναι ακηλίδωτη από το κακό ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι ικανό για αλάνθαστη κατανόηση και κρίση, ότι η τέλεια γνώση αυτομάτως προκαλεί τέλεια συμπεριφορά, ότι η ανθρώπινη μετάνοια και η θεία χάρη είναι άχρηστες, και πάνω από όλα ότι ο Θεός ( οι περισσότεροι Σαϊεντολόγοι αποδέχονται την ύπαρξή Του) είναι άσχετος με την ανθρώπινη κατάσταση".

Στην Ελλάδα η παραθρησκεία είχε ως αρχικό όνομα τα αρχικά ΚΕΦΕ (κίνηση εφαρμοσμένης φιλοσοφίας Ελλάδος). Μετά από δίκες και καταδίκες από τα δικαστήρια μετετράπη σε "Διανοητική" συνεχίζοντας την δραστηριότητα της, με όπως προαναφέραμε τα ερωτηματολόγια και τις διαλέξεις. Επίσης με μέσο ένα διώροφο λεωφορείο διαφημίζει την θεωρία της ανά την Ελλάδα.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (NEW AGE ΜΟVΕΜΕΝΤ)

Η Νέα Εποχή έχει ιστορική σύνδεση με τη "Θεοσοφία"(1875) της Ελένα Μπλαβάτσκι, θρησκείας, που δημιουργήθηκε στο τέλος του παρελθόντος αιώνος και είχε ως βάσεις τις ινδουιστικές διδασκαλίες και τον πνευματισμό. Γι' αυτό είναι κοινή η παραδοχή των σχολιαστών της Νέας Εποχής, ότι δεν έχει κανένα καινούριο στοιχείο ή δική της διδασκαλία, αλλά είναι ανάμειξη παλαιοτέρων διδασκαλιών και πρακτικών, όπως ο ινδουισμός, και περιλαμβάνει στους τιμώμενους θεούς της πολλούς γκουρού που κυκλοφορούσαν ή κυκλοφορούν ανά τον κόσμο (Κρισναμούρτι, Ραζνίς, Σάι Μπάμπα, Μαχαρίσι και λοιπούς). Τη μεγάλη δημοσιότητά της, η Νέα Εποχή τη χρωστάει στη γνωστή αμερικανίδα ηθοποιό Σίρλεϊ Μακλαίην, η οποία είναι και "θεωρητικός" της κινήσεως και έχει γράψει αρκετά βιβλία γι ΄ αυτό το θέμα.

Κεντρική διδασκαλία της κινήσεως είναι ότι ανατέλλει μία Νέα Εποχή, η εποχή του Υδροχόου, οπότε θα καταργηθούν οι παλιές δομές της κοινωνίας, οι κατεστημένες αρχές και όλα θα ανανεωθούν. Τα σύνορα θα καταργηθούν, οι τομείς της ζωής θα γίνουν παγκόσμιοι από πιστωτικές κάρτες μέχρι φόρων. Θα είναι εποχή ευκαιριών. αρμονίας, και αλήθειας... Μια παγκόσμια φυσιογνωμία διδασκάλου, ο Μετρέγια θα εμφανιστεί και θα ενσαρκώνει το πρόσωπο που όλες οι θρησκείες αναμένουν. Η παρουσία του θα εγγυάται ότι δε θα γίνει 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Βασική αρχή της Νέας Εποχής είναι ότι όλα είναι ένα (μονισμός). Όλα έχουν εσωτερική σχέση και αλληλεξάρτηση. Ο θεός, η φύση και η ανθρωπότητα είναι ένα. Η διαφοροποίηση που παρατηρούμε είναι απατηλή και προσωπική άποψή μας, όχι η πραγματικότητα. Άλλη διδασκαλία λέει ότι όλα είναι Θεός (πανθεϊσμός). Ο Θεός δεν είναι προσωπικότητα αλλά απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια ή συνείδηση. Είμαστε λοιπόν όλοι Θεοί, λέει άλλη διδασκαλία.

Και επειδή δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Ατυχώς, λέει η Νέα Εποχή, μένουμε ικανοποιημένοι με τις ανθρώπινες καθημερινές μας αυταπάτες. Αν αλλάξουμε, θα καταλάβουμε τη θεότητά μας και την ταύτισή μας με όλα τα πράγματα.

Όλες αυτές τις διδασκαλίες τις ζούμε είτε αυθόρμητα, είτε με τη βοήθεια του διαλογισμού, της γιόγκα, ναρκωτικών, παραισθησιογόνων όπως το LSD ( παρότι δεν ενθαρρύνεται η χρήση του), ύπνωση, πνευματισμό κλπ. Κατά τη Νέα Εποχή όλες οι θρησκείες είναι ένα.

Όπως πολλοί άλλοι, ο Ιησούς Χριστός είναι ένας "Αβατάρ" του Θεού, δηλαδή μια μορφή του, ένας φωτισμένος κύριος. Η πραγματικότητα ότι ο Χριστός είναι η αποκλειστική και τελική αποκάλυψη του Θεού, δε θεωρείται σωστή από τη Νέα Εποχή. Σύμφωνα με αυτήν, ο σταυρός Του δεν έχει αξία για τη λύτρωση του ανθρώπου. Οι οπαδοί της υποβαθμίζουν το Ευαγγέλιο σε όλες του τις διδασκαλίες.

Η λύτρωση στη Νέα Εποχή έρχεται με την παλιά Ινδουιστική μέθοδο της μετενσάρκωσης. Η ψυχή προχωρεί ή οπισθοδρομεί ανάλογα με το "κάρμα" (καλές ή κακές πράξεις) από τη μια ζωή στην άλλη.

Αν και οι ανατολικές θρησκείες τονίζουν την αρνητική όψη της μετενσαρκώσεως (ξαναγέvvnση μέσα από κύκλους ανθρώπινης αθλιότητας), η Νέα Εποχή διδάσκει ότι είναι μια ευκαιρία για πνευματική πρόοδο. Τα μεγάλα θέματα του κακού, της κρίσεως και της ανταμοιβής για τη δικαιοσύνη, βλέπονται από τη σκοπιά της μετενσαρκώσεως. Η κόλαση είναι ό,τι θερίζουμε εδώ υπό μορφήν κακού κάρμα ή τιμωρίας για σφάλματα που διαπράξαμε στις προηγούμενες ζωές.

Η Νέα Εποχή έχει ήδη διεθνή χαρακτήρα και έχει εισβάλει σε πολλές πλευρές της καθημερινής ζωής. Πολλές διεθνείς οργανώσεις όπως τα κόμματα των "Πρασίνων" και η οικολογική οργάνωση Γκρήνπης (Greenpeace) θεωρούνται ότι σε κάποιο βαθμό έχουν σχέση με τη Νέα Εποχή. Η κίνηση αυτή έχει μια γενική γραμμή και πολλά παρακλάδια. Ένα από αυτά "η εκκλησία του Λαού" αυτοκτόνησε ομαδικά το 1978 υπό την καθοδήγηση του αρχηγού της, Τζόουνς, στο Τζόουνστάουν της Γουϊάνας (910 νεκροί). Χωρίς να λέμε ότι η κίνηση έχει εγκληματικό χαρακτήρα (τουλάχιστο για τη σωματική κατάσταση των οπαδών της) βλέπουμε όμως ότι στα άκρα όπως όλες οι αιρέσεις, μπορεί να λάβει τρομακτική μορφή.

Πολύ σωστά έχει λεχθεί, ότι η κίνηση έχει συγγένεια με τις παρωχημένες πλέον αντιλήψεις που κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και την Αμερική τη δεκαετία του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Πέραν των άλλων, οι ανατολικές θρησκείες είχαν απήχηση στη νεολαία. Προφανώς οι "οργισμένοι" νέοι εκείνης της εποχής είναι τώρα οι μεσήλικες της Νέας Εποχής που κηρύττουν τα βιώματα τους ανακατεμένα με τωρινές επινοήσεις.

Οι οπαδοί της Νέας Εποχής φοράνε συχνά άσπρα ρούχα, έχουν κρεμασμένο από το λαιμό τους ένα κρύσταλλο δεμένο με ασήμι ακούνε θιβετιανή μουσική και έχουν για σύμβολο το 666, τη σβάστικα και το ουράνιο τόξο. Στην ταινία "Ο Τελευταίος Πειρασμός" (1988) που τόση αναστάτωση έφερε με τις ανόητες και ασεβείς σκηνές της, ο ηθοποιός που έπαιζε τον κεντρικό ρόλο, έλεγε μέσα στο έργο ότι όλα είναι μέρος του Θεού και μάλιστα πιάνοντας μια χούφτα χώμα λέει "και αυτό είναι το σώμα μου", εννοώντας με άλλα λόγια, ότι όλα είναι θεός και όλα είναι ένα.

Τέλος υπάρχει και καλλιτεχνικό ρεύμα στην Νέα Εποχή που παράγει μουσική και ζωγραφική με το ίδιο όνομα. Πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί έντυπα και στη χώρα μας, ότι έχουν σχέση με την αίρεση για τα οποία όμως δεν έχουμε στοιχεία.

Ένα σημείο που θα πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς είναι η επαναλαμβανόμενη από πολλά έντυπα αλλά και ανθρώπους συγκρητιστική θεωρία ότι στον ίδιο θεό πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θρησκείας. Είναι μία θεωρία που συχνά ακούγεται και από την Νέα Εποχή (και όχι μόνο).

ΜΟΡΜΟΝΟΙ (MORMONS)

Ο Μορμονισμός είναι μια αίρεση με μεγάλη δραστηριότητα αλλά και ιστορία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ασχοληθούμε με αυτήν εκτενέστερα, συν το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται και στην πατρίδα μας.

Ιδρυτής του Μορμονισμού είναι ο Τζόζεφ Σμιθ που γεννήθηκε το 1805 στο Βέρμοντ και μεγάλωσε στην Παλμύρα της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των Μορμόνων είναι γνωστός ως ο "προφήτης". Ο πατέρας του, ένα μάλλον φαιδρό πρόσωπο, όπως λένε οι μαρτυρίες των γνωστών του, είχε ως απασχόληση το κυνήγι του θησαυρού. Έκανε συχνά ανασκαφές στις γύρω περιοχές με βοηθό το γιο του, που πήρε τελικά τη σκυτάλη από τον πατέρα του σ΄ αυτές τις αναζητήσεις. Ενώ προσευχόταν το 1820 σε ένα δάσος, του εμφανίστηκαν ο θεός Πατήρ και ο θεός Υιός και του ανακοίνωσαν ότι είναι ο εκλεκτός τους και ότι θα αναλάμβανε την ανασυγκρότηση της αληθινής Χριστιανικής εκκλησίας.

Οι αναζητήσεις του Σμιθ συνεχίστηκαν αλλά το 1823 πήρε τη βοήθεια του άγγελου Μορόνι, που του εμφανίστηκε στο κρεβάτι του και του υπενθύμισε το καθήκον του. Ας σημειωθεί ότι σε μεταγενέστερες εκδόσεις του "Bιβλίου του Μορμόνου", ο άγγελος αποκαλείται Νέφι. Το 1827 βρήκε, επιτέλους, το θησαυρό του, που ήταν όμως "πνευματικός". Ήταν οι χρυσές πλάκες, δεμένες σε βιβλίο, όπου υπήρχε γραμμένο το "βιβλίο του Μορμόνου", στον λόφο Κουμόρα κοντά στην Παλμύρα. Ο Σμιθ μετέφρασε τα "αναμορφωμένα Αιγυπτιακά" στα οποία ήταν γραμμένο το κείμενο, με τα ουρίμ και τα θουμμίμ, που ήταν μεγάλα θαυματουργά ματογυάλια, που του προμήθευσε ο πάντα προνοών άγγελος Μορόνι. Αργότερα με ένα φίλο του χρίσθηκαν ιερείς της τάξεως Ααρών, από τον Ιωάννη το Βαπτιστή, που στάλθηκε από τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στην πολιτεία της Πενσυλβάνιας γι' αυτόν τον σκοπό. Η ομάδα των Μορμόνων μεγάλωσε και μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξε στο Νόβου του Ιλλινόι.

Ας σημειωθεί ότι ο Σμιθ από το 1831 μέχρι το 1844 είχε περί τις 135 αποκαλύψεις από το θεό. Μια από αυτές επέτρεψε την πολυγαμία. για την οποία έχουν γίνει γνωστοί οι Μορμόνοι. Ήταν προϊόν της ανηθικότητας του Σμιθ και καταπολεμήθηκε και καταργήθηκε από τις ΗΠΑ. Το 1890 καταργήθηκε επισήμως από την ηγεσία της ίδιας της αιρέσεως. Υπάρχει πάντως σε περιπτώσεις φανατικών, κρυφά.

Επιστρέφοντας στη διήγηση της πορείας των "Αγίων των Εσχάτων Ημερών", η διαμονή τους στο Νοβού έγινε δύσκολη, όταν με διαταγή του Σμιθ, Μορμόνοι έκαψαν και κατέστρεψαν τα γραφεία μιας τοπικής εφημερίδας. Ο Σμιθ και ο αδελφός του συνελήφθηκαν και φυλακίσθηκαν. Μια συμμορία τον Ιούνιο του 1844, πολιόρκησε τη φυλακή της Καρθάγης όπου βρίσκονταν και τους φόνευσαν με λυντσάρισμα, χαρίζοντάς τους μεταξύ των Μορμόνων τον στέφανο του μάρτυρα. Ο Σμιθ, έγραψε ένας σύγχρονός του, θα μπορούσε να πει την πιο απτή υπερβολή ή τον πιο καταπληκτικό παραλογισμό με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα.

Μετά το θάνατο του Σμιθ αρχηγός έγινε ο Μπρίγκαμ Γιανγκ. Το 1847, μετά από εξαντλητική πορεία, αφήνοντας το Ιλλινόι, ο Γιανγκ οδήγησε μια ομάδα Μορμόνων στην Αλμυρή λίμνη και με την κραυγή του "αυτός είvαι ο τόπος" τους εγκατέστησε εκεί, ιδρύοντας το Σωλτ Λαίηκ Σίτυ και την πολιτεία της Γιούτα. Ο Γιανγκ ήταν ο συνεχιστής αλλά και αυτός που δυνάμωσε το έργο του Σμιθ. Ο απολυταρχικός και ανηλεής χαρακτήρας του τον οδήγησε σε εγκληματικές αποφάσεις. Έδωσε διαταγή να φονευθoύν 100 μετανάστες στη Γιούτα, που δεν ήταν Μορμόνοι, γιατί ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της Πολιτείας.

Οι Μορμόνοι έχουν τέσσερα ιερά κείμενα: την Αγία Γραφή (εφόσον είναι σωστά μεταφρασμένη ), το "Βιβλίο του Μορμόvου", τον "Πολύτιμο Μαργαρίτη"' και το "Δόγματα και Διαθήκες". Το βιβλίο του Μορμόνου που είναι το θεμελιώδες, ομιλεί για δύο αρχαίους πολιτισμούς της Αμερικανικής Ηπείρου. Ο ένας από τον πύργο της Βαβέλ (το 2250 π.Χ. κατά τους Μορμόνους) κατέληξε στην ανατολική ακτή της Αμερικής. Η δεύτερη ομάδα άφησε την Ιερουσαλήμ περί το 600 π.Χ., πέρασε τσν Ειρηνικό και έφτασε στη Δυτική ακτή της Αμερικής. Οι πρώτοι έποικοι οι "zaredites" κατατροπώθηκαν λόγω της διαφθοράς τους και ο πολιτισμός τους διαλύθηκε.

Η δεύτερη ομάδα ήταν δίκαιοι Εβραίοι και αρχηγός τους ήταν ο Νέφι. Αυτοί διαχωρίστηκαν στους Λαμανίτες (Ινδιάνοι) και τους Νεφίτες. Οι Λαμανίτες δέχθηκαν μια κατάρα που έκανε το δέρμα τους σκούρο. Οι Μορμόνοι (από τον συγγραφέα του Βιβλίου που λεγόταν Μορμόνος και ήταν προφήτης), λένε ότι ο Χριστός επισκέφθηκε την αμερικανική ήπειρο και αποκάλυψε τον εαυτό του στους Νεφίτες, κηρύττοντάς τους το ευαγγέλιο και καθιερώνοντας το βάπτισμα και την ευχαριστία.

Οι Νεφίτες καταστράφηκαν από τους Λαμανίτες, το 385 μ.Χ., στο σημείο όπου ο Σμιθ βρήκε τις πλάκες. Σκοπός του Βιβλίου αυτού είναι η μαρτυρία της αλήθειας στο δυτικό κόσμο, μια επιπρόσθετη αποκάλυψη στην Αγία Γραφή. Είναι ένας προφητικός λόγος που προλέγει ότι οι Ινδιάνοι θα επιστρέψουν στο φως των πατέρων τους. Η Βίβλος προλέγει για το Βιβλίο του Μορμόνου, το οποίο ερμηνεύει την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης.

Η επιστήμη όμως έχει άλλα να πει. Ο καθηγητής Αnthοn το 1834, εξέτασε τα χειρόγραφα όπου ο Σμιθ είχε αντιγράψει τα "αναμορφωμένα αιγυπτιακά" και αποφάνθηκε ότι ήταν κίβδηλα. Ο Σμιθ χρησιμοποιούσε Ελληνικά, Εβραϊκά, Ρωμαϊκά γράμματα και σύμβολα, καθώς και Μεξικάνικα, που τότε πρόσφατα είχαν ανακαλυφθεί. Το βιβλίο ομιλεί για τροφές, μέταλλα, φυτά, ζώα, που δεν υπήρχαν στην Αμερικανική ήπειρο πριν από το 1492. Ο ανθρωπολογικός τύπος των Ινδιάνων και των κατοίκων ολόκληρης της ηπείρου είναι μογγολοειδής. Οι Ινδιάνοι ή οι Ίνκας ή οι Αζτέκοι, δεν έχουν καμία απολύτως ανθρωπολογική σχέση με τους Σημίτες, απόγονοι των οποίων, το βιβλίο λέει ότι είναι. Δεν έχει εξακριβωθεί κανένας πολιτισμός, που καταστράφηκε στις ημερομηνίες που παρουσιάζουν οι Μορμόνοι. Ποτέ δε χρησιμοποιήθηκε γραφή που να έχει σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο πριν το 1492, χρονολογία ανακαλύψεως της Αμερικής. Αυτά τα αδιάσειστα στοιχεία δοσμένα από το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν της Ουάσιγκτον αρκούν για να καταρρίψουν το Βιβλίο. Άλλωστε το κείμενο έχει μεγάλη συνάφεια με ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Αγγλικής μεταφράσεως του Βασιλέως Ιακώβου. Ακόμα χρησιμοποιούνταν από αυτή τη μετάφραση στοιχεία που είναι μεταφρασμένα λάθος από τα Ελληνικά και τα Εβραϊκά. Πολλά λάθη διορθώθηκαν από μεταγενέστερους του Σμιθ, που σημαίνει ότι η αποκάλυψη του Σμιθ δεν ήταν τόσο θεϊκή. Οι ερευνητές βρήκαν ότι το βιβλίο του Μορμόνου είχε βάση κείμενα κάποιου S.Spaulding, τα οποία ο Σμιθ διάνθισε καταλλήλως με δικές του εμπνεύσεις, ανακάλυψη που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες και διαψεύσεις των Μορμόνων.

Ο Μορμονισμός είναι πολυθεϊστική θρησκεία. Ο αρχηγός των θεών ζει σε κάποιο μακρινό πλανήτη και έχει γεννηθεί και αυτός ο ίδιος. Σε συμβούλιό του με τους άλλους θεούς αποφάσισαν να φτιάξουν τον κόσμο και τους ανθρώπους. Ο θεός Πατήρ και ο θεός Υιός έχουν σάρκα και οστά αλλά είναι αθάνατοι, ενώ ένας άλλος θεός, το Αγιο Πνεύμα είναι άυλο. Ο άνθρωπος γίνεται κάποια στιγμή σαν τον θεό. Ο Αδάμ κατά τον Γιανγκ ήταν θεός. Οι άνθρωποι τιμωρούνται για τα δικά τους σφάλματα και όχι επειδή γεννιώνται εν Αδάμ. Η παρθενική σύλληψη του Χριστού δεν γίνεται αποδεκτή από τους Μορμόνους. Η σωτηρία αποκτάται με πίστη στο Χριστό αλλά ακολουθούμενο από βάπτισμα, υπακοή στις διδασκαλίες της Μορμονικής εκκλησίας και καλά έργα. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να μετανοήσει και να σωθεί την τελευταία στιγμή, γιατί τα υπόλοιπα δεν τα έχει κάνει. Πιστεύουν στην προύπαρξη ψυχών που πρέπει να ενσαρκωθούν γι'αυτό και η πολυγαμία όταν υπήρχε, επιτάχυνε με τις πολλές γεννήσεις τις ενσαρκώσεις αυτές. Μία άλλη μέθοδος για την απελευθέρωση των ψυχών είναι η ανεύρεση σε αρχεία, των προγόνων των ανθρώπων. Οι Μορμόνοι φυλάσσουν σε σπηλιές σε ένα βουνό κοντά στο Σωλτ Λαίηκ Σίτυ, γενεαλογίες εκατομμυρίων ανθρώπων. Και μόνο η ανεύρεση ενός γενεαλογικού δέντρου σώζει από την καταδίκη, όλους εκείνους που αυτό συμπεριλαμβάνει. Επίσης πριν από λίγους μήνες, και επειδή είναι μοναδικοί σε αυτόν τον τομέα, ανέλαβαν δωρεάν την καταγραφή σε υπολογιστές όλων των αρχείων των δημοτολογίων της Γαλλίας. Ξέσπασε μάλιστα σκάνδαλο με το αιτιολογικό ότι στο διαδίκτυο δημοσιεύονται αυτά τα αρχεία μερικών νομών της Γαλλίας ενώ αυτό αντιβαίνει στους κανόνες περί του απορρήτου.

Στη θεολογία τους, ο Χριστός ως προϋπάρχον πνεύμα ήταν αδελφός του Διαβόλου και όταν ενσαρκώθηκε παντρεύτηκε τη Μαρία και τη Μάρθα πριν σταυρωθεί. Η σταυρική θυσία δεν είναι επαρκής για ορισμένες αμαρτίες, ενώ ο θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να τις καθαρίσει. Η εκκλησία των Μορμόνων βρίσκεται στο Σωλτ Λαίηκ Σίτυ της Γιούτα. Εκεί υπάρχει ιερατείο διαφόρων τάξεων και τελούνται τελετές κάποτε μυστηριακές.

Οι Μορμόνοι δεν κάνουν καταχρήσεις, είναι φιλόξενοι, φιλικοί, εργατικοί και οικονόμοι. Η εκκλησία τους έχει τεράστια έσοδα από τα δέκατα που δίνουν οι πιστοί ανελλιπώς. Έχουν δημιουργήσει πανεπιστήμιο και ενθαρρύνουν τη μόρφωση εν αντιθέσει με τους Χιλιαστές που προσπαθούν να έχουν απήχηση στους αμόρφωτους. Η χορωδία της Μορμονικής εκκλησίας (Mormon Tabernacle Choir) είναι ίσως η καλύτερη του κόσμου. Ερμηνεύει κλασσικά έργα και πολλούς διαμαρτυρόμενους ύμνους.

Οι νέοι από l9- 2Ι ετών αφιερώνουν 2 χρόνια από τη ζωή τους στην ιεραποστολή, αυτοσυντηρούμενοι. Πηγαίνουν σε πολλά μέρη του κόσμου για να κηρύξουν την θεωρία τους. Μεγάλη απήχηση είχαν στην Αμερική αυτοί οι νέοι, κατά την δεκαετία του 1960-70, όταν ενώ πολλοί άλλοι νέοι είχαν βιώσει την θεωρία των χίππυς και στην εμφάνιση και στον τρόπο ζωής και στην συμπεριφορά, οι νέοι Μορμόνοι κράτησαν τα πατροπαράδοτα σε όλους τους τομείς.

Η απήχηση που έχουν οι Μορμόνοι είναι μεγάλη. Υπολογίζονται σε έξι εκατομμύρια και είναι πολιτική και κοινωνική δύναμη στην Αμερική.

Η θρησκεία των Μορμόνων, πολυθεϊστική, είναι αντιχριστιανική και οι βάσεις της ανιστόρητες και παράλογες. Το γεγονός ότι οι Μορμόνοι έχουν μια εμφάνιση θετική και ηθική, τους κάνει ελκυστικούς στους πολλούς. Βρίσκονται όμως στην αμαρτία και στατιστικές δείχνουν ότι στην πολιτεία της Γιούτα (70% Μορμόνοι σήμερα) τα διαζύγια, οι αυτοκτονίες και η εφηβική εγκυμοσύνη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, συνεχώς αυξανόμενο, από την υπόλοιπη Αμερική.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι παρά το γεγονός ότι συχνα αναφέρονται στην Βίβλο και χρησιμοποιούν γνωστούς ευαγγελικούς ύμνους, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Χριστιανική θρησκεία. 

πηγή: Αστήρ της Ανατολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες