Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Muslim Leader Admits Islam Not a Religion of Peace...

Ενώ πολλοί ηγέτες υποστηρίζουν δημοσίως ενώπιον χιλιάδων ακροατών και άλλων τόσων εκατομμυρίων μέσω τηλεόρασης, ότι το ισλάμ είναι ειρηνική θρησκεία, έρχεται εδώ και πολύ καιρό, να τους διαψεύσει ένας ακραίος ισλαμιστής ηγέτης της Αγγλίας, ο Άντζεμ Σουντάρι, ομολογώντας δημοσίως ότι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το ισλάμ είναι θρησκεία της ειρήνης. 

Οπότε όσοι κατηγορούσαν τους Χριστιανούς ως δήθεν ισλαμοφοβικούς, επειδή εξέφραζαν τους προβληματισμούς τους, τί έχουν να μας πουν για την ομολογία ενός μουσουλμάνου ότι η θρησκεία του υποστηρίζει τον ιερό πόλεμο, ότι το κοράνι μιλά για αυτόν, κλπ; 

Μήπως τελικώς οι χριστιανοφοβικές και εθνοφοβικές ιδεοληψίες στερούν την αντίληψη του αυτονόητου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες