Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

A Christian Lady Refute Dr Zakir Naik...

Μία μελετημένη Χριστιανή είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος και έτσι ο μουσουλμάνος ηγέτης Ζακίρ την διακόπτει και δεν την αφήνει να μιλήσει.

Βεβαίως επειδή είναι γυναίκα την λοιδορούν και όλοι είναι εναντίον της, αλλά εκείνη με εκπληκτικό θάρρος συνεχίζει και μιλά για τον Χριστό ενώπιον ενός απολύτως εχθρικού κοινού. 

Στο τέλος το μικρόφωνό της δεν λειτουργεί και μιλά χωρίς να ακούγεται... Τυχαίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες