Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Το σπήλαιο του Μεγάλου Αντωνίου!

Το σπήλαιο του Μεγάλου Αντωνίου και το μοναστήρι κατά παραχώρηση Θεού είναι στα χέρια Μονοφυσιτών. 

Όταν οι Ορθόδοξοι δεν περπατάμε ίσια στον δρόμο που ο Θεός θέλει, τότε διάφορες δοκιμασίες μας βρίσκουν, αφού από την πολλή του αγάπη ο Κύριος θέλει να μας σώσει με κάθε τρόπο, χωρίς όμως επέμβαση στο αυτεξούσιο μας. 

Μία από τις δοκιμασίες είναι να χάνουμε οι Ορθόδοξοι ιερά προσκυνήματα, λείψανα, ναούς. Δεν μας φταίνε οι αιρετικοί πάντα, αλλά κυρίως φταίμε εμείς που δεν κάνουμε του Θεού το θέλημα, αλλά νοθεύουμε το Ευαγγέλιο της αγάπης, την υγιαίνουσα Πίστη και την δικαιοσύνη που αναμένει από μας ο Κύριος, ώστε να ενωθούμε μαζί του στην ουράνια δόξα του. 

Αντιθέτως φτιάχνουμε ένα δικό μας Χριστό, στα μέτρα τα δικά μας. Άλλοι κατασκευάζουν έναν Χριστό κανονολόγο και τιμωρό κατά τα παπικά πρώτυπα. ''Έκανες αυτό, άρα τόσες μετάνοιες την ημέρα, τόση νηστεία, τόσα ''πάτερ ημών'' και έλα να κοινωνήσεις σε τόσο καιρό'', λένε...

Άλλοι φαντάζονται και κηρύττουν έναν Χριστό που τα ανέχεται όλα ώστε να δικαιολογούν τις ασωτείες και πλεονεξίες τους. Άλλοι ονομάζουν τον Σωτήρα Θεό μας ιδεολόγο και πρώτο σοσιαλιστή για να τον στριμώξουν στα μάταια πολιτικά τους όνειρα. Όσες απόψεις και τόσοι Χριστοί. 

Αλλά ο Κύριος είναι ένας. Είναι ο Κύριος των Ευαγγελίων, της Καινής Διαθήκης. Σε μέτρα δεν χωρά και σε πλαίσια δεν μπαίνει. Ας μελετάμε λοιπόν καθημερινά την Αγία Γραφή και τους αγίους μας, ώστε να γνωρίσουμε κάποτε τον Τριαδικό Θεό, διότι ως τότε είμαστε μόνο κατ' όνομα Χριστιανοί, όπως έλεγε ο όσιος Μάρκος ο Αθηναίος στον αββά Σεραπίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες