Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Ο μουφτής της Ιερουσαλήμ και το ISIL.

Ο μεγάλος μουφτής της Ιερουσαλήμ αποκαλύπτει και καταγγέλλει το μεγάλο ύπουλο παιχνίδι της Δύσης με τη δήθεν ισλαμική «τζιχάντ» του ISIL στη Μέση Ανατολή.

Εκτός του γεγονότος ότι η ISIL δεν απαρτίζεται από γηγενείς Άραβες, αλλά από ξένους πράκτορες και μισθοφόρους από κάθε άλλη γωνιά της γης εκτός από τους Άραβες της Μέσης Ανατολής, ο μουφτής της Ιερουσαλήμ αποδομεί καθολικά την ιδέα της «τζιχάντ», αφού όπως λέει, οι σφαγείς της ISIL σκοτώνουν άλλους μουσουλμάνους και όχι «άπιστους», ενώ καταγγέλλει τους ξένους μισθοφόρους της ISIL ότι ψεύδονται για έναν πόλεμο που δεν τον θέλει ο «Προφήτης», ενώ με τις πράξεις τους κάνουν κακό στο ίδιο το Ισλάμ.

Σημειώνεται ότι για το Ισλάμ, ο μουφτής κατέχει τη δικαιοδοσία του ανώτατου νομοθέτη και δικαστή της «Σαρία» και είναι αυτός ο οποίος εν τέλει έχει το δικαίωμα να κηρύξει ή να αποκηρύξει μία «τζιχάντ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες