Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Άξιος στον παπικό Επίσκοπο.

Ο οικουμενιστής Μητροπολίτης Σύρου φωνάζει το ''Άξιος'' στο νέο παπικό Επίσκοπο Σύρου. Φταίνε λοιπόν οι ποιμένες μόνο ή και οι απλοί πιστοί, οι οποίοι θα έπρεπε ως ένδειξη ενστάσεως να αδειάσουν τις ενορίες της Σύρου και να ρωτήσουν τον Μητροπολίτη τους, ''Πως λέτε άξιος σε έναν αιρετικό δέσποτα; Του αναγνωρίζετε ιερωσύνη; Τότε πως είστε Ορθόδοξος αφού οι Άγιοι της Ορθοδοξίας λένε ότι οι παπικοί ούτε μυστήρια έχουν ούτε αποστολική διαδοχή...;'' Αλλά τέτοια στάση δυστυχώς δεν βλέπουμε...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες