Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Οι διωγμοί των Γνησίων Ορθοδόξων στην Πατρίδα μας.

Να κάνουμε κάποιες ιστορικές αναφορές που από λάθος στο παρακάτω βίντεο είναι ανακριβείς. Η Αγία Μάρτυς Αικατερίνη εκ Μάνδρας Αττικής, έδωσε μαρτυρικώς την ζωή της, στην αγρυπνία της 7ης προς 8η Νοεμβρίου υπερασπιζόμενη την ελευθερία του Ιερέως που προσπάθησε να συλλάβει παρανόμως ο Χωροφύλαξ, προτάσσοντας το σώμα της αναμέσον του Ιερέως και του Χωροφύλακος. Ο τελευταίος έδωσε ένα χτύπημα με τον υποκόπανο του όπλου του στο κεφάλι της Αγίας και εκείνη εξέπνευσε μετά ολίγας ημέρας, την 15η Νοεμβρίου, στο νοσοκομείο. Αυτά συνέβησαν το έτος 1927 και όχι το 1935 όπως αναφέρει το βίντεο. Ο Ιερεύς που εικονίζεται στην φωτογραφία πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, σαν κοινός εγκληματίας, επειδή λειτουργούσε με το παλαιό ημ/λόγιο, ονομαζόταν Αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους. Στην φωτογραφία που εικονίζει την εν διωγμώ Θεία Λειτουργία, η επιγραφή πίσω από τον Αρχιμανδρίτη που ιερουργεί γράφει: ''Υπομονή, Δόξα Σοί Ο Θεός.'' Αυτή την κατάσταση ζούσαν οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας εκείνη την σκοτεινή εποχή των νεοημερολογίτικων διωγμών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες